20. augustil on kõik huvilised oodatud ringkäigule Kuressaare vanalinna. Tutvutakse linna ehitiste ajalooga ning arutletakse nende väärtuse üle.   Ekskursiooni viivad läbi...

Muinsuskaitseamat kutsub tasuta ekskursioonile Kuressaare vanalinna

20. augustil on kõik huvilised oodatud ringkäigule Kuressaare vanalinna. Tutvutakse linna ehitiste ajalooga ning arutletakse nende väärtuse üle.   Ekskursiooni viivad läbi...

Tänavu 25. märtsil möödus 30 aastat, mil moodustati ühiskondlik-poliitiline organisatsioon Memento Liit (algnimetusega Eesti Õigusvastane Represseeritute Liit). Memento Liit koostöös teiste...

Memento ühendus kutsub mälestuspäevale

Tänavu 25. märtsil möödus 30 aastat, mil moodustati ühiskondlik-poliitiline organisatsioon Memento Liit (algnimetusega Eesti Õigusvastane Represseeritute Liit). Memento Liit koostöös teiste...

Augusti lõpus ja septembri alguses toimub Saaremaa vallas koostöös OÜ-ga Sikassaare Vanametall suurjäätmete kogumisring, mille käigus võetakse elanikelt kogumispunktides tasuta vastu kokku kuni...

Suurjäätmete kogumisring Saaremaal

Augusti lõpus ja septembri alguses toimub Saaremaa vallas koostöös OÜ-ga Sikassaare Vanametall suurjäätmete kogumisring, mille käigus võetakse elanikelt kogumispunktides tasuta vastu kokku kuni...

Saaremaa Vallavalitsus viib ellu projekti „Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine", mida rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna...

Orissaares algab tänavavalgustuse uuendamine

Saaremaa Vallavalitsus viib ellu projekti „Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimine", mida rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna...

Tänasest on Saaremaa valla veebilehel avalikustatud Saaremaa valla arengukava aastateks 2019-2030 muudetud kujul ja uus Saaremaa valla eelarvestrateegia, mis hõlmab aastaid 2020-2023. ...

Saaremaa valla arengukava muutmise ja eelarvestrateegia eelnõude avalik väljapanek

Tänasest on Saaremaa valla veebilehel avalikustatud Saaremaa valla arengukava aastateks 2019-2030 muudetud kujul ja uus Saaremaa valla eelarvestrateegia, mis hõlmab aastaid 2020-2023. ...

Eelmisel nädalal kogunes konkursikomisjon, et valida välja igal aastal edukaimatele ettevõtjatele antav tunnustusmeene. Võidukaks tunnistati Vello Kaaseni töö „Tallates tormituult".   ...

Saaremaa sai tänumeene

Eelmisel nädalal kogunes konkursikomisjon, et valida välja igal aastal edukaimatele ettevõtjatele antav tunnustusmeene. Võidukaks tunnistati Vello Kaaseni töö „Tallates tormituult".   ...

Vallavalitsus annab teada, et planeerimisseaduse § 142 alusel on  30. augustist 28. septembrini avalikul väljapanekul Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu. V ...

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vallavalitsus annab teada, et planeerimisseaduse § 142 alusel on  30. augustist 28. septembrini avalikul väljapanekul Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu. V ...

1. Avaliku ürituse loa andmine (Kaarma öölaulupidu; Hõbevalge radadel) 2. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu 3. Merekivi...

Vallavalitsuse 13.08.2019 istungi päevakord

1. Avaliku ürituse loa andmine (Kaarma öölaulupidu; Hõbevalge radadel) 2. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu 3. Merekivi...

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas. Keskus osutab haridus- ja...

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus otsib oma meeskonda sotsiaalpedagoogi

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas. Keskus osutab haridus- ja...

Arvestades vallaelanike erakordselt suurt huvi eterniidi- ja asbestijäätmete üle andmise vastu, on Saaremaa Vallavalitsus otsustanud suurendada saarlastelt tasuta vastu võetava eterniidi mahtu...

Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt (Kaarma, Salme, Torgu)

Arvestades vallaelanike erakordselt suurt huvi eterniidi- ja asbestijäätmete üle andmise vastu, on Saaremaa Vallavalitsus otsustanud suurendada saarlastelt tasuta vastu võetava eterniidi mahtu...

1. Hankelepingu muutmine 2. Liikluspinnale kohanime määramine 3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kaarma piirkond...

Vallavalitsuse 06.08.2019 istungi päevakord

1. Hankelepingu muutmine 2. Liikluspinnale kohanime määramine 3. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kaarma piirkond...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vallale kuuluva Kudjape aleviku Kummeli põik 1 kinnistu (registriosa 3163334, katastritunnus 27003:001:00439, pindala 10 012 m², sellest haritav maa 61 m²,...

Kirjalik enampakkumine kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks

Saaremaa Vallavalitsus korraldab vallale kuuluva Kudjape aleviku Kummeli põik 1 kinnistu (registriosa 3163334, katastritunnus 27003:001:00439, pindala 10 012 m², sellest haritav maa 61 m²,...

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks...

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et homme, 1. augustil toimub kesklinnas kultuurikeskuse-taguses parklas parkimisjoonte markeerimine.   Sellega seoses ei ole võimalik parklas...

Kesklinna parklas ei saa 1. augustil parkida

Kuressaare Linnamajandus teavitab, et homme, 1. augustil toimub kesklinnas kultuurikeskuse-taguses parklas parkimisjoonte markeerimine.   Sellega seoses ei ole võimalik parklas...

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi hallatava asutuse Mustjala Rahvamaja juhataja tähtajalisele töökohale.   Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on kohaliku...

Avalik konkurss Mustjala Rahvamaja juhataja töökohale

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi hallatava asutuse Mustjala Rahvamaja juhataja tähtajalisele töökohale.   Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on kohaliku...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Astes ja Nasval on kahjuks konteinerite täitumise tõttu lõppenud.  Vallavalitsus ja OÜ Sikassaare...

Eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Astes ja Nasval on lõppenud

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Astes ja Nasval on kahjuks konteinerite täitumise tõttu lõppenud.  Vallavalitsus ja OÜ Sikassaare...

1. Tegevustoetuse aruande heakskiitmine 2. Omaosaluse katmine (MTÜ Sõrve Värav) 3. Projektitoetused 2019 - taotluse osaline rahuldamine 4. Projektitoetused 2019 - taotluse...

Vallavalitsuse 30.07.2019 istungi päevakord

1. Tegevustoetuse aruande heakskiitmine 2. Omaosaluse katmine (MTÜ Sõrve Värav) 3. Projektitoetused 2019 - taotluse osaline rahuldamine 4. Projektitoetused 2019 - taotluse...

Vallavalitsus annab teada, et eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Iidel ja Salmel on kahjuks konteinerite täitumise tõttu lõppenud. Homme, 30.  juulil toimub kogumisring veel Aste...

Eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Iidel ja Salmel on lõppenud

Vallavalitsus annab teada, et eterniidi- ja asbestijäätmete vastuvõtt Iidel ja Salmel on kahjuks konteinerite täitumise tõttu lõppenud. Homme, 30.  juulil toimub kogumisring veel Aste...

Vallavalitsus teavitab, et 29. juulist 12. augustini on avalikul väljapanekul Tornimäe Lasteaia arengukava 2019–2023 eelnõu ja 29. juulist 19. augustini Kihelkonna Kooli arengukava...

Arengukavade eelnõude avalik väljapanek

Vallavalitsus teavitab, et 29. juulist 12. augustini on avalikul väljapanekul Tornimäe Lasteaia arengukava 2019–2023 eelnõu ja 29. juulist 19. augustini Kihelkonna Kooli arengukava...

Vallavalitsus annab teada, et hetkel käimasoleva eterniidi- ja asbestijäätmete kogumisringil on jäätmekogused oluliselt ületanud algset prognoosi. Seetõttu on vald ja jäätmekoguja sunnitud...

Eterniidi ja asbesti kogumisringil võetakse jäätmeid vastu piiratud mahus

Vallavalitsus annab teada, et hetkel käimasoleva eterniidi- ja asbestijäätmete kogumisringil on jäätmekogused oluliselt ületanud algset prognoosi. Seetõttu on vald ja jäätmekoguja sunnitud...

Vallavalitsus annab teada, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel nelja Saaramaa vallas asuvat kinnistut.  Müügis on kaks hoonestatud maaüksust ja kaks...

Vallavalitsus müüb kinnistuid

Vallavalitsus annab teada, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel nelja Saaramaa vallas asuvat kinnistut.  Müügis on kaks hoonestatud maaüksust ja kaks...

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhatajaks valiti Urmas Treiel, kes praegu töötab Saare Arenduskeskuses Saare-, Hiiu- ja Läänemaa piirkonna ettevõtluskonsultandina. ...

Haridus- ja noosootööosakonna juhatajaks saab Urmas Treiel

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhatajaks valiti Urmas Treiel, kes praegu töötab Saare Arenduskeskuses Saare-, Hiiu- ja Läänemaa piirkonna ettevõtluskonsultandina. ...

Vallavalitsus tuletab meelde, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ning soodustingimustel õigusabi. Elanikke abistavad 43 juristi üle...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Vallavalitsus tuletab meelde, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ning soodustingimustel õigusabi. Elanikke abistavad 43 juristi üle...

MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts poolt suve alguses algatatud projekt tehnilise varustuse soetamiseks Abruka ja Ruhnu saarte merepäästeüksustele on saanud Rahandusministeeriumi...

Abruka ja Ruhnu saarte merepäästevarustus saab täiendust

MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts poolt suve alguses algatatud projekt tehnilise varustuse soetamiseks Abruka ja Ruhnu saarte merepäästeüksustele on saanud Rahandusministeeriumi...

1. Volituste kehtetuks tunnistamine 2. Külavanema kinnitamine (Muratsi küla; Koikla ja Metsaääre küla) 3. Aruande kinnitamine (MTÜ Vilsandi Külaselts) 4. Projektitoetuse...

Vallavalitsuse 23.07.2019 istungi päevakord

1. Volituste kehtetuks tunnistamine 2. Külavanema kinnitamine (Muratsi küla; Koikla ja Metsaääre küla) 3. Aruande kinnitamine (MTÜ Vilsandi Külaselts) 4. Projektitoetuse...

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (100% maatulundusmaa) müümiseks. Müügis on Lümanda küla...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade (100% maatulundusmaa) müümiseks. Müügis on Lümanda küla...

Homme toimub Kuressaares vallavalitsuse hoones avalik arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.   Eesti Kultuuri Koda koostöös haridus- ja...

Haridus- ja teadusministeerium kutsub arutlema hariduse tuleviku üle

Homme toimub Kuressaares vallavalitsuse hoones avalik arutelu, kus saab kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.   Eesti Kultuuri Koda koostöös haridus- ja...

Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu poolt  27.09.2018 vastu võetud  Ansekülas asuv  Vallimaa detailplaneering on suunatud  avalikule väljapanekule  uue...

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu poolt  27.09.2018 vastu võetud  Ansekülas asuv  Vallimaa detailplaneering on suunatud  avalikule väljapanekule  uue...

Saaremaa Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta kevadel algatatud projekt „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse heakskiidu.   Projekti...

Vilsandi saab tuletõrje veemahutid

Saaremaa Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta kevadel algatatud projekt „Tuletõrje veevõtukoha rajamine Vilsandile" on saanud Riigi Tugiteenuste Keskuse heakskiidu.   Projekti...

1. Eluruumi tagamine 2. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine  3. Lepingu lõpetamine 4. Lepingu erakorraline lõpetamine 5. Saaremaa Vallavalitsuse...

Vallavalitsuse 16.07.2019 istungi päevakord

1. Eluruumi tagamine 2. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine  3. Lepingu lõpetamine 4. Lepingu erakorraline lõpetamine 5. Saaremaa Vallavalitsuse...