Kui alevik või küla soovib endale valida vanemat, tuleb esmalt koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt...

Kuidas valida aleviku- või külavanemat?

Kui alevik või küla soovib endale valida vanemat, tuleb esmalt koostada nimekiri vanema valimisel hääleõiguslikest aleviku või küla elanikest. Hääleõiguslikeks elanikeks loetakse vähemalt...

Vallavalitsus annab teada, et alates 20. maist saab  KredEx ile taas esitada taotlusi korterelamute rekonstrueerimise toetuseks. Käesoleval aastal on selleks riigieelarves ette nähtud 17,5...

Avaneb korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor

Vallavalitsus annab teada, et alates 20. maist saab  KredEx ile taas esitada taotlusi korterelamute rekonstrueerimise toetuseks. Käesoleval aastal on selleks riigieelarves ette nähtud 17,5...

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kailuka küla Sauna) 2. Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine 3. Kohaliku omaalgatuse...

Vallavalitsuse 16.04.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kailuka küla Sauna) 2. Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine 3. Kohaliku omaalgatuse...

2. mail alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu....

PRIA kutsub valmistuma pindalatoetuste taotlemiseks

2. mail alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu....

Reedel, 12. aprillil oli Kadi Raadio eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: Saaremaa valla kaasav eelarve - arenduse ja...

12. aprilli raadiosaates "Saaremaa tund"

Reedel, 12. aprillil oli Kadi Raadio eetris järjekordne saade "Saaremaa tund" (Keskpäev), kus vesteldi järgmistel teemadel: Saaremaa valla kaasav eelarve - arenduse ja...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu  28.03.2019 otsusega nr 35  tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja...

Kuressaares Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu  28.03.2019 otsusega nr 35  tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering. Pargi tn 16 ja...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas Kuressaare linna rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamiseks ja loometööalaste võimaluste avardamiseks  02.04.2019 korraldusega...

Käimas on Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas Kuressaare linna rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamiseks ja loometööalaste võimaluste avardamiseks  02.04.2019 korraldusega...

1. Muudatusettepanekud vallavolikogu määruse eelnõule „Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018.a määruse nr 13 „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine" 2. Muudatusettepanekud...

Vallavalitsuse 09.04.2019 istungi päevakord

1. Muudatusettepanekud vallavolikogu määruse eelnõule „Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018.a määruse nr 13 „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine" 2. Muudatusettepanekud...

Vallavalitsus annab tea da, et 5. aprillist on avatud programmi "Turvalisemad kogukonnad" 2019. aasta taotlusvoor. Programmi maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise...

Avanes kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Vallavalitsus annab tea da, et 5. aprillist on avatud programmi "Turvalisemad kogukonnad" 2019. aasta taotlusvoor. Programmi maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, taotlema toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

KIK ootab toetustaotlusi vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reoveemahuti paigaldamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, taotlema toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

11. aprillil algab Saaremaal Terviseameti ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös korraldatav kolmepäevane ja ligi 300 osalejaga meditsiiniõppus MODEX19, mille käigus harjutavad Eesti ja kuue...

Seitsme riigi meedikud harjutavad Saaremaal katastroofiohvrite abistamist

11. aprillil algab Saaremaal Terviseameti ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös korraldatav kolmepäevane ja ligi 300 osalejaga meditsiiniõppus MODEX19, mille käigus harjutavad Eesti ja kuue...

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müügiks. Müügis on Lahekülas Laheritsu (katastriüksus...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus annab teada, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müügiks. Müügis on Lahekülas Laheritsu (katastriüksus...

Eesti Uuringukeskus OÜ viis 2019. aasta jaanuaris ja veebruaris Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel Saare maakonna ettevõtjate seas läbi uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja Saare...

Saare maakonna ettevõtjad hindavad ettevõtluskeskkonda tervikuna positiivselt

Eesti Uuringukeskus OÜ viis 2019. aasta jaanuaris ja veebruaris Saaremaa Vallavalitsuse tellimusel Saare maakonna ettevõtjate seas läbi uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja Saare...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Kalda pst 1 kinnistul (34901:014:0530, registriosa nr 324734, pindala 14,7m²) asuva Lossipargi kioski...

Vald annab üürile Lossipargi kioski (Kalda pst 1, Kuressaare)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Kalda pst 1 kinnistul (34901:014:0530, registriosa nr 324734, pindala 14,7m²) asuva Lossipargi kioski...

1. Katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 2. Katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadressi ja...

Vallavalitsuse 02.04.2019 istungi päevakord

1. Katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 2. Katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadressi ja...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et 1. aprillist on avatud mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor.   Toetust saavad taotleda kodanikuühendused,...

1. aprillist on avatud projektitoetuste taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et 1. aprillist on avatud mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor.   Toetust saavad taotleda kodanikuühendused,...

Vallavalitsus annab teada, et alustas Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu.   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab...

1. aprillist võetakse vastu järgmiseks õppeaastaks lasteaiataotlusi

Vallavalitsus annab teada, et alustas Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu.   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb enampakkumise korras kaks vallale kuuluvat hoonestatud kinnistut. Ringe kinnistu (48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa...

Vald müüb enampakkkumise korras kinnistuid

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et müüb enampakkumise korras kaks vallale kuuluvat hoonestatud kinnistut. Ringe kinnistu (48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa...

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile ...

Oodatakse hinnapakkumisi maakonna energiamajanduse arengukava koostamise tellimiseks

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile ...

Saaremaa Vallavalitsus pikendas avalike suhete peaspetsialisti teenistuskoha täitmiseks märtsis välja kuulutatud avalikku konkurssi. Konkursile oodatakse kandideerima 9. aprillini 2019. ...

Pikenes avalike suhete peaspetsialisti konkurss

Saaremaa Vallavalitsus pikendas avalike suhete peaspetsialisti teenistuskoha täitmiseks märtsis välja kuulutatud avalikku konkurssi. Konkursile oodatakse kandideerima 9. aprillini 2019. ...

Vallavalitsus annab teada, et alustab Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu esmaspäeval, 1. aprillil 2019.   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes...

1. aprillil algab lasteaiataotluste vastuvõtt

Vallavalitsus annab teada, et alustab Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu esmaspäeval, 1. aprillil 2019.   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes...

1. Saaremaa Vallavalitsuse 02.10.2018 määruse nr 22 „Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord" muutmine /valitsuse...

Vallavalitsuse 26.03.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 02.10.2018 määruse nr 22 „Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord" muutmine /valitsuse...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Riksu külas asuva Riksujärve maaüksuse (registriosa nr 11605350, katastritunnus 71401:001:0410, pindala 6,50 ha,...

Enampakkumine vallavara rendile andmiseks (Riksu küla Riksujärve)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Riksu külas asuva Riksujärve maaüksuse (registriosa nr 11605350, katastritunnus 71401:001:0410, pindala 6,50 ha,...

Saaremaa vald annab teada, et on välja kuulutanud 2019. aasta taotlusvooru pühakodade parendamise toetuse taotlemiseks. Taotlusvoor kestab 22. märtsist kuni 5. aprillini ning toetust saavad...

Tänasest saab taotleda toetust pühakodade parendamiseks

Saaremaa vald annab teada, et on välja kuulutanud 2019. aasta taotlusvooru pühakodade parendamise toetuse taotlemiseks. Taotlusvoor kestab 22. märtsist kuni 5. aprillini ning toetust saavad...

Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik" antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena sobiva kandidaadi esitamisel. ...

Oodatakse ettepanekuid aumärgi ja teenetemärgi tunnustustele

Aunimetus „Kuressaare linna aukodanik" antakse isikule Kuressaare linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena sobiva kandidaadi esitamisel. ...

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Kinnistu asub Põduste jõe ja...

Enampakkumine kinnistu kasutusse andmiseks (Papli 5, Kuressaare)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Saaremaa vallas Kuressaare linnas Papli tn 5 asuva kinnistu kasutusse andmiseks tähtajaga 5 aastat. Kinnistu asub Põduste jõe ja...

AS Merko Infra jätkab Kuressaare keskväljaku ehitustöödega 25. märtsil 2019. Töid jätkatakse Lossi tänava lõigus Kitzbergi tänavast kuni Pargi tänavani olemasoleva teekatte üles kaevamise ja...

25. märtsil jätkuvad keskväljaku ehitustööd

AS Merko Infra jätkab Kuressaare keskväljaku ehitustöödega 25. märtsil 2019. Töid jätkatakse Lossi tänava lõigus Kitzbergi tänavast kuni Pargi tänavani olemasoleva teekatte üles kaevamise ja...

Saaremaa Vallavalitsus alustab järgmisel nädalal 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekute vastuvõtmist. Sel aastal on kaasav eelarve vallaülene, mis tähendab, et ettepanekuid vallaelu...

27. märtsist oodatakse ettepanekuid Saaremaa valla kaasavasse eelarvesse

Saaremaa Vallavalitsus alustab järgmisel nädalal 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekute vastuvõtmist. Sel aastal on kaasav eelarve vallaülene, mis tähendab, et ettepanekuid vallaelu...

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib metsade uuendamiseks teha uuendusraiet käesoleva aasta augustis ja septembris Kudjape aleviku ja Praakli külaga...

RMK kutsub metsahuvilisi raiearutlelule

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib metsade uuendamiseks teha uuendusraiet käesoleva aasta augustis ja septembris Kudjape aleviku ja Praakli külaga...

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et võttis  1 2.  märtsil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (Karujärve küla)

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et võttis  1 2.  märtsil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Karujärve külas Järve, Karu, Metsatee, Lodumetsa, Samblametsa, Mädajärve...