« Zurück

1. klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab esitada 15. märtsist

Vallavalitsus annab teada, et taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15.-31. märtsini.

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus õpilastele, kelle elukoha aadressiks on rahvastikuregistri järgi Saaremaa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Saaremaa vald.
Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist/vanema töötamist  samas koolis ning võimaluse korral vanemate soove.

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt (link: https://haridus.kuressaare.ee/?m=3) või paberkandjal, edastades allkirjastatud taotluse kas kooli või vallavalitsusele (Tallinna 10, 2. korrus, haridus- ja noorsootööosakond).

Täpsem info: Haridus ja noorsootöö

Taotluste vastuvõtmisega Saaremaa valla lasteaedadesse 2018/2019. õppeaastaks alustatakse aprillis.