« Zurück

Huvihariduseks ja -tegevuseks saab taotleda täiendavat toetust

Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades.

Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetatakse ka vahendite soetamist. 

Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja valla hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.

Projektides ei ole vaja näidata omaosalust, küll aga on tingimus, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad. Tähtaeg: 29. mai 2019.