« Zurück

Huvilisi oodatakse Eesti mereala planeeringu avalikule arutelule

Rahandusministeerium ootab kõiki huvilisi Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ja selle mõjude hindamise avalikule arutelule 17. juunil kell 16 Kuressaare väikelaevaehituse kompetentsikeskusesse (Tallinna 19).

Kuidas parimal viisil meid ümbritsevat merd kasutada ja hoida?
Planeeringu eesmärk on kokku leppida, kuidas pikemas vaates Eesti mereala kasutada ja millisel moel panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Samuti mõelda, kuidas inimesed saaksid mere pakutavatest hüvedest enam osa ning kuidas edendada meremajandust.

Mereala planeeringule sai ettepanekuid esitada 23. maini, juunis toimuvad mereäärsetes maakondades avalikud arutelud, kus tutvustatakse eskiislahendust ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Lisainfo ja materjalid: www.mereala.hendrikson.ee 
www.rahandusministeerium.ee/planeeringud.