« Zurück

PRIA kutsub valmistuma pindalatoetuste taotlemiseks

2. mail alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Taotlemine toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, toetustest huvitatud taotlejail on võimalus põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid juba praegu portaalis valmis joonistada. Kui elektroonilistel kaartidel piirid aegsasti valmis joonistada, läheb taotluse esitamine hiljem ladusamalt.

Põldude/PLK joonistamiseks tuleb uude e-PRIAsse sisse loginul valida klient, keda soovitakse esindada, vana e-PRIA teenuste kasutamiseks valida ülemiselt siniselt menüürealt Vana e-PRIA ning vajutada nupule Sisene vanasse e-PRIAsse. Edasi tuleb valida menüüreal Teenused. Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse Minu põllud või Minu niidud sisenevale kliendile laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud andmed tema põldude ja PLK alade kohta.

Seejärel saab joonistada oma põllud/PLK alad, mida soovitakse lisada 2019. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid saavad oma põlde/PLK alasid joonistama hakata kohe pärast teenusesse sisenemist.

Taotlust veel eeltäita ei saa. Joonistatud põllud saab lisada taotlusele ning taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad saab Keskkonnametile kooskõlastamiseks saata alates 2. maist - pärast kooskõlastuse saamist tuleb need lisada PLK taotlusele ja taotlus ära esitada. 
 
Põldude/PLK alade joonistamisel palutakse pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2019. aastal ja et toetuse taotlejal oleks nende maade kohta olemas kehtiv maakasutusõigus. 
 
Kui võrreldes e-PRIAs näha olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka uusi heas põllumajanduslikus seisukorras olevaid maid, palutakse esitada ettepanek põllumassiivide moodustamiseks või olemasolevate muutmiseks (vanas e-PRIAs Teenused - Pindalatoetused - Andmete esitamine - Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek).

Toetusi on kokku ligi paarkümmend. Üleminekutoetuste eelarve 2019. aastal esitatavate taotluste jaoks on 4 542 703 eurot ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste jaoks 59 000 000 eurot. Taotlusi saab esitada 21. maini.
 

Põhjalik info tingimuste kohta ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee.