« Zurück

Sõlmiti tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöökokkulepe

20. juunil allkirjastasid Kuressaare Haigla SA juhatuse liige Märt Kõlli, Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on tagada maakonna elanikele koostoimiv kohaliku tasandi tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteem.
 
Samuti sai piduliku lõpu aasta aega väldanud hoolduse koordinatsiooni projekt. Piduliku sündmusega võeti kokku tervishoidu ja sotsiaalvaldkonda üksteisele lähemale toonud projekti tulemused ning lepiti kokku, et koostöö valdkondade vahel jätkub ka edaspidi, peale projekti lõppemist. 
 
"Hoolduse koordinatsiooni projektiga oleme suurendanud koostööd tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vahel just selleks, et inimene saaks parimat tuge. Projekt on näidanud, et koostöö toob elanikele kiirema ja kvaliteetsema abi. Koostööleppe sõlmimisega astume sammu edasi ning muudame senise üksikjuhtumitel põhineva koostöö süsteemsemaks," sõnas abivallavanem Marili Niits.