« Zurück

Kogemusnõustaja ootab vastuvõtule

Vallavalitsus teavitab, et suve lõpuni on võimalik tulla kogemusnõustaja vastuvõtule, et saada tuge erinevate elukriisidega toimetulekul. Nõustaja pakub tuge depressiooni, ärevushäire, Aspergeri sündroomi, hüperaktiivsuse, psüühikahäirega pereliikmete hoolduse ning erinevate elukriisidega (lein, pikaajaline töötus, tõrjutus, raske periood) toime tulemiseks.
 
Kogemusõustamist viib vallavalitsuse suveperioodil läbi valdkonna praktikant Anu Praakli, kes on omandanud vastava väljaõppe ja õpingute lõpufaasis.

Kogemusnõustamine on uus võimalus inimestele, kes soovivad arutada oma elu kellegagi, kellel on sarnase keerulise olukorraga isiklik kogemus. Nõustaja toetub omandatud psühholoogilistele teadmistele ja oskustele, jäädes olukorra hindamisel erapooletuks ning objektiivseks. See on sarnaste kogemustega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset ja/või praktilist tuge.
 
Info, mida nõustamise käigus jagatakse, on konfidentsiaalne ning jääb nõustaja ja nõustatava vahele. Kogemusnõustajaga kohtumise soovist palutakse teada anda kas oma piirkonna sotsiaaltöötajale, helistada tel 452 5057 või kirjutada liina.kohu@saaremaavald.ee.