« Zurück

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme vahetuseks või kaugküttega liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

„Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommunaalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis pole ka välisõhu kvaliteet," selgitas toetuse tagamaid KIK-i juhataja Andrus Treier. „Anname toetust nendele korteriühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist."

Toetust saab taotleda:

  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
  • fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
  • biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

„Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegemist on parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse," selgitas KIK-i energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. „Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemideta."

Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotlusi saab esitada 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses.
Täpsema info: KIKi kodulehelt.

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist, toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.