« Zurück

Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsuse 14.05.2019 korralduse nr 667 alusel on perioodil 21. mai kuni 4. juuni 2019 avalikul väljapanekul Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu.
Arengukava eelnõu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 4. juunini 2019 Pärsama Lasteaia e-posti aadressile parsama.lasteaed@saare.ee

Pärsama Lasteaia arengukava 2019.2021 eelnõu