« Zurück

Peremehetu ehitise hõivamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et on algatanud kahe peremehetu ehitise hõivamise Väike-Võhma külas – töökoda (ehitisregistri kood 120775857) ja masinakuur (ehitisregistri kood 120775849).

Ehitiste viimane teadaolev kasutaja on Kavandi masinaühistu. Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palutakse esitada kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, 93819 Kuressaare, telefonil 452 5000 või e-postil vald@saaremaavald.ee.

Lisainfo: Ruth Kalamees, maakorraldusspetsialist, tel 452 5087, ruth.kalamees@saaremaavald.ee.