« Zurück

Riigihangete väljakuulutamine

Saaremaa Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanked "Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019 õppeaastaks" ja "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019".

Esimese hanke esemeks on Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine alates 01.09.2019 kuni 20.06.2021, teine näeb ette valla kruusateede remondi. 

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas, pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/hanked2.