« Zurück

Huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse saajad (I voor)

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas aprillis huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse 2019. aasta I taotlusvooru tulemused. Aasta alguse taotlusvooru sai projekte esitada 15. märtsini.

Vallavalitsusele esitati kokku 94 projekti 51 taotlejalt kogusummas 279  202 eurot. Raha taotleti 149  000 eurot rohkem, kui hindamiskomisjonil esimeses voorus võimalik jagada oli.

Komisjon kaalus kõiki taotlusi põhjalikult ning lähtus otsustamisel taotlemisel seatud prioriteetidest, esitatud tingimustest ning ka eelarvevõimalustest. Sellest tulenevalt toetati kas täies mahus või osaliselt 82 projekti kogusummas 129 769,52 eurot.

Taotluste rahuldamisel seati prioriteedid lähtuvalt: tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades, kaasavad põhikooliealisi õpilasi, toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist, seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Oluline oli, et tegevused oleksid võimalikult soodsad noortele. Lisaks toetati ka vahendite soetamist.

Konkursile laekusid 7–19-aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid eesmärgiga muuta huvitegevus ja -haridus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks.

Toetatud projektid 2019 I voor

Ühtlasi tuletab vallavalitsus meelde, et hetkel on käimas huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise II voor, mille tähtaeg on 29. mai. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/huviharidus.