« Zurück

Tolmutõrjega alustatakse aprillis

Lihthankele „Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje 2018. aastal" laekus tähtajaks üks pakkumus, mille tegi Eesti Teed AS.
Tööde maht on suurusjärgus 45 km ja hanke eeldatav maksumus oli ilma käibemaksuta 30 000 eurot. Eesti Teed AS-i pakkumuse järgi maksab 1 km tee tolmutõrje 598 eurot, millele lisandub käibemaks, seega on 45 km puhul kogumaksumuseks ilma käibemaksuta 26 910 eurot. Saaremaa valla avalike kruusateede tolmutõrje teostatakse helbelise CaCl-ga vastavalt etteantud teede nimekirjale ajavahemikus 1. aprillist 15. maini.
Teede peaspetsialist Enno Reis sõnas, et tolmutõrjega on kavas alustada esimesel võimalusel, kui teed on tahenenud, kuid veel piisavalt niisked. „Tolmutõrjet plaanitakse teha samadel teelõikudel nagu eelmisel aastal. Üldiselt on need sellised teelõigud, kus tee ääres on üksikud tolmuprobleemidega majavaldused, kuid neid ei ole piisavalt palju selleks, et rajada tolmuvaba kate. Teedele, kuhu sel aastal plaanitakse mustkatet või uut kruuskatet, tolmutõrjet ei tehta," selgitas Reis.

Foto: A. Truu