« Zurück

VALLAVALITSUSE 27.02.2018 ISTUNGI PÄEVAKORD

1. Lepingu sõlmimine pensionäride ühistransporditeenuse hüvitamiseks

2. Katastriüksuste jagamine ( Räimaste küla Koplima, Kärla alevik Jõe tn 33, Kaarma küla Laratsi, Vaivere küla Olli, Räimaste küla Pulga, Lilbi küla Saadu, Kärdu küla Tirisoo, Kasti küla Vöörmaa)

3. Katastriüksuste jagamine (Käo küla Käosoo, Karja küla Linnulaulu, Parasmetsa küla Saare)

4. Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine Võidu tn 37 juurde

5. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande  heakskiitmine

6. Volituse andmine

7. Esindusõiguse andmine Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekule

8. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

9. Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri