« Zurück

Vallavalitsuse 28.05.2019 istungi päevakord

1. Projektitoetused 2019 taotluse rahuldamine 
2. Projektitoetused 2019 taotluse osaline rahuldamine 
3. Projektitoetused 2019 taotluse rahuldamata jätmine 
4. Omaosaluse katmine (MTÜ Kuressaare Edukontor; MTÜ Pähkla Küla Arengu Selts)
5. Aruande kinnitamine (MTÜ Käsitööselts KadakMari; MTÜ Laugu Külaselts)
6. Arengutoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Nasva Küla Selts)
7. Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor 2019 (MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando; MTÜ Saaremaa Spordiliit; MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts; MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed; MTÜ Soela Sadama Selts)
8. Kaasava eelarve hääletustulemuste kinnitamine
9. Konkursi "Eesti kaunis kodu 2019" maakondliku hindamiskomisjoni moodustamine
10. Avaliku ürituse loa andmine (Kuku raadio Selge Grupijuht 2019; Suvemuusika kontserdid; Salme IV Viikingiturg; Kaarma jaanituli 2019; Kihelkonna jaanituli; Kõljala jaanituli; Sakla jaanituli; Vanakubja küla jaanituli; 150. pööripäevajooks "Jooks kevadesse"; Olerex Eesti meistrivõistlusted rallikrossis 3. etapp; Neljapäevane labajalg; Metsküla jaanituli, Kudjape jaaniõhtu; 2019 Coolbet Suvevolle; Ida-Saaremaa ja Muhumaa perepäev)
11. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Piidivabrik MTÜ; MTÜ Saaremaa Teater; MindMove MTÜ; Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus; MTÜ Jööri Küla Selts; Pargi Kultuurikeskus OÜ; MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts)
12. Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate 2019. aasta stipendiumide määramine ja stipendiumilepingute sõlmimine
13. Loa andmine spordiklubile Barra projektlaagri tegevuseks
14. Projektitoetused 2019 taotluse rahuldamata jätmine 
15. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Pärsama Lasteaed toitlustamise teenuse hinna kehtestamine
16. Saaremaa Vallavalitsuse 16.04.2019 korralduse nr 521 „Töölepingu lõpetamine" kehtetuks tunnistamine 
17. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine 
18. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistukohtade koosseisu muutmine
19. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Roobaka küla Võlupe maaüksus)
20. Sõiduplaanidesse peatuse lisamine
21. Riigihanke „Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019 (III)" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
22. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Võhma küla Leeripõlma; Mändjala küla Kingu; Haamse küla Tõnise)
23. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Sakla küla Savivabriku; Kaali-Liiva küla Kadaka)