Saaremaa Vallavalitsus annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile garaažiboksid:
  • Kihelkonna alevik, Pargi 2, garaažiboks pindalaga 39,0 m², rendi algsuurus 20 eurot kuus;
  • Kihelkonna alevik, Pargi 2, garaažiboks pindalaga 40,5 m² (kanaliga), rendi algsuurus 25 eurot kuus.
Tagatisraha mõlema garaaži puhul on 40 eurot, mis enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud rendiks ja teistele pakkujatele tagastatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast tulemuste kinnitamist.
Pakkumised esitada hiljemalt 26. oktoobril 2018 kell 11 märgusõnaga „Garaaž" kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819 või saata e-postile vald@saaremaavald.ee.
Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed:
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
- dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud tagatisraha tasumise kohta (Saaremaa Vallavalitsuse a/a EE 851010602007390004 SEB Pank AS, EE362200221068434358 Swedbank AS, EE213300332146330001 Danske Bank AS või EE871700017000767815 Luminor Bank AS);
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
-.esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem, võrdsete pakkumiste korral võidab varem esitatu.
Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011).
 
Saaremaa valla sihtasustus Lääne-Saare Kultuurivara annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile Nasva klubi kohviku ruumid (Sõrve mnt 53, Nasva alevik)
Rendile antavad pinnad:
  • kohvikuruumid (saal, köök, abiruumid) 132,54 m²;
  • ühiskasutatavad ruumid 88,77 m², suveterass 109,12 m².
Enampakkumisel näidata 1 m² hind + km, lisandub 0,35% mõõdetavate kulude koefitsent. 
Rendilepingu algus 25. jaanuar 2019, kehtivus tähtajatu.
Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 31. oktoobril 2018 kell 17 märgusõnaga "Nasva klubi kohviku rentnik" kas e-postile pille@laanesaare.ee või kinnises ümbrikus aadressile Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.
Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed: 
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
- sõnadega väljendatud pakkumise summa; 
- pakkumise esitaja allkiri.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav ühe kuu rendi tasu on kõige suurem.
Lisainfo ja ruumidega tutvumine: SA Lääne-Saare Kultuur juhatuse liige Pille Mägi, pille@laanesaare.ee, tel 520 7211.
 
Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad korterid:
  • Aste külas Pruuni KÜ (registrikood 80020152) korteriomand 3 (registriosa 1513334, katastritunnus 34801:001:0340, 100% elamumaa, 438/11324 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 3, mille üldpind on 43,80m²) enampakkumise korras alghinnaga 1200 eurot. Enampakkumise tagatisraha 120 eurot;
  • Eikla külas Kadaka KÜ (registrikood 80535175) korteriomand 1, (registriosa 3440334, katastritunnus 27001:002:0304, 100% elamumaa, 439/7508 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 1, mille üldpind on 43,90m²) enampakkumise korras alghinnaga 1600 eurot. Enampakkumise tagatisraha on 160 eurot.
Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse müügi hinna makse osaks ja teistele isikutele tagastatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
Kirjalikud pakkumised esitada vallavalitsusele hiljemalt 19. oktoobril 2018 kell 11 märgusõnaga „Korterid" kas kinnises ümbrikus (aadress: Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald 93819) või e-posti teel (vald@saaremaavald.ee).
Pakkumine peab sisaldama:
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
- dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta (Saaremaa Vallavalitsuse a/a EE 851010602007390004 SEB Pank AS, EE362200221068434358 Swedbank AS, EE213300332146330001 Danske Bank AS või EE871700017000767815 Luminor Bank AS);
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
-.esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem, võrdsete pakkumiste korral võidab varem esitatu.
Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld, tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011.