Vald müüb

Enampakkumisel hoonestusõiguse seadmine

Saaremaa Vallavalitsus seab kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse Lümanda küla Vallamaja kinnistule, ca 4100 m² ulatuses, 10 aastaks aastatasuga 1500 eurot.

Hoonestusõiguse enampakkumise võitja võtab kohustuse investeerida hoonestusõiguse alal olevatesse endistesse vallamaja ja tõllakuuri parendamisse 30 000 eurot tähtajaga 01.05.2023. Hoonestajal on peale investeerimiskohustuse täitmist õigus kinnistu väljaostmiseks ning hoonestusõiguse ennetähtaegseks lõpetamiseks peale 10-aastase hoonestusõiguse tasu maksmist.

Pakkumised palume esitada hiljemalt 28.02.2020 kell 11.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Lümanda vallamaja" Saaremaa Vallavalitsusse aadressil Marientali tee 27, Kuressaare.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 452 5107).

Korraldus Korralduse muutmine

 

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu müük kirjalikul enampakkumisel

Saaremaa Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõigusega koormatud  Tornimäe küla Meierei kinnistu (registriosa nr 4110934). Enampakkumise alghind on 13 750 eurot, osavõtutasu 130 eurot ja tagatisraha 1300 eurot.

Meierei kinnistu on koormatud alates 24.08.2016 tasuta hoonestusõigusega (registriosa nr 5217250) tähtajaga kuni 31.12.2043. Hoonestusõiguse omanikul lasub kohustus omal kulul rekonstrueerida hoonestusõigus alal asuv endine piimapunkti hoone hiljemalt 24.08.2021 kasutusloa väljastamiseni.

Pakkumised palume esitada hiljemalt 28.02.2020 kell 11.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Meierei" Saaremaa Vallavalitsusse aadressil Lossi 1, Kuressaare.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 452 5107).

Korraldus