Saaremaa Vallavalitsuse istungid

Saaremaa Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad igal teisipäeval algusega kell 9.00. Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid (valitsuse määrused) Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja. Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Saaremaa Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid (valitsuse korraldused) on leitavad valla dokumendiregistris. Istungite protokollid on samuti leitavad valla dokumendiregistris.

Kontakt ja lisainfo

Kantselei
Lossi 1, Kuressaare

Vallasekretär
Aivar Rahno
tel 452 5000
aivar.rahno@saaremaavald.ee