Kohanimekomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse kohanimekomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on nõustada vallavalitsust kohanimede määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.

Kohanimekomisjoni põhimäärus

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 30.01.18 korraldus nr 72.

Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris

Kriisikomisjon

Saaremaa valla kriisikomisjon on Saaremaa valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil.

Kriisikomisjoni põhimäärus

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 15.09.2020 korraldus nr 1628

Liikluskomisjon

Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda, anda soovitusi ja teadvustada Saaremaa valla elanikke sellealastest probleemidest.

Liikluskomisjoni põhimäärus

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 120

Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris

Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon. Täpsem info ja väljastatud raieload: www.saaremaavald.ee/haljastus.

Alus: Saaremaa  Vallavalitsuse 09.01.18 korraldus nr 9

Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris

Sotsiaalkomisjon

Saaremaa valla sotsiaalkomisjon on Saaremaa Vallavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine.

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 03.01.18 korraldus nr 5

Komisjoni koosolekute protokollid dokumendiregistris