Lasteaia suverühm

Kirjeldus:

Suverühm on juulis töötav lasteaiarühm, kuhu võetakse lapsi, kes juba kasutavad lasteaiakohta. Lapsevanem, kes soovib kasutada lasteaiakohta suverühmas teeb sellekohase avalduse valla hariduse registris. Vanemal tuleb avaldus suverühma teha selleks, et lasteaia juhtkond teaks planeerida personali vajadust ja töökorraldust lähtuvalt kohta taotlevate laste arvust. Juhul kui vanem on taotlenud kohta suverühmas ja laps kohta siiski ei kasuta, siis osalustasu tasumise kohustus säilib. 

Avaldusi suverühma saab esitada 1. märtsist kuni 31. maini 2019 lapsele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald. Esitatud avalduse alusel saadetakse lapsevanemale arve, mis sisaldab lasteaia kohatasu ja 50% avaldusel näidatud toiduraha maksumusest (päevad x toidukorra maksumus). Ettemaksuna tasutud toiduraha ja osalustasu osas tagasiarvestust ei tehta.
Kui kaua läheb?      Lapsele tagatakse koht suverühmas esitatud arve tasumisel. 
Arve maksetähtaeg  on 14. juuni 2019. 
Õigusaktid:
Kontakt:
Alusharidusnõunik Maiu Raun, maiu.raun@saaremaavald.ee, tel 452 5066

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev hariduse registrite link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Valvelasteaed, täitke taotlus ja esitage see.
Link: Hariduse registrid

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, ruum 208). Täitke eelnevalt allolev paberblankett või küsige blankett kohapealt. 
Blankett: Taotlus suverühma registreerimiseks