Veemajandus

Reovee käitlus

Puurkaevud

Kalastuskaartide väljastamine Abruka ja Vilsandi saare püsielanikele:
Vee- ja looduskaitsespetsialist Kairi Niit
tel 452 5079, kairi.niit@saaremaavald.ee

Suplusvee kvaliteet

Eesti meretaseme infosüsteem

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist

Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee 

Soovitus puurkaevu rajamist kavandavale maaomanikule
Lepingu sõlmimisel puurkaevu rajava ettevõttega on soovitav tähelepanu pöörata sellele, kes esitab puurkaevu rajamistöödega seoses vajalikud taotlused ning materjalid ehitusregistrisse (ehr.ee), tasub riigilõivu ning hilisemad teostusmõõdistusega seotud kulud.
Maaomaniku jaoks on lihtsam, kui vajalikud ehitusregistri toimingud teostab (ehitusloa, kasutusteatise või kasutusloa taotluse esitamine) ja kirjeldatud kulud kannab puurkaevu rajav ettevõte.