Viipekeele tõlketeenus

Kirjeldus:

Viipekeele tõlketeenuse eesmärk on kuulmispuudega inimestele, kelle emakeeleks on viipekeel, kuuljatega võrdse ligipääsu tagamine igapäevaeluks vajalikule asjaajamisele ja/või avalike teenuste tarbimisele.

Kui kaua läheb?

Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Palume pöörduda Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.

Blankett: Sotsiaalteenuse taotlus docx