Saaremaa Vallavolikogu komisjonid

Komisjonid on Saaremaa Vallavolikogu tööorganid eestseisuse ja fraktsioonide kõrval. Komisjonide töövormiks on koosolekud. Volikogu esimees suunab dokumente läbivaatamiseks komisjonidele, mis annavad dokumentide kohta oma seisukoha. Komisjon võib võtta läbivaatamiseks ka muid dokumente. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool selle koosseisust.

Haridus- ja noorsootöökomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Kultuuri- ja spordikomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Kuressaare linnakodaniku komisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Piirkondliku arengu komisjon Protokollid Järgmine koosolek: 13.12.2023
Planeeringu- ja keskkonnakomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Rahandus- ja majanduskomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Revisjonikomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Protokollid Järgmine koosolek: 

 

Kontakt ja lisainfo

Saaremaa Vallavolikogu kantselei
Tallinna 2, Kuressaare

Istungisekretär
Margit Kaldre
tel 452 5002
margit.kaldre@saaremaavald.ee

Volikogu nõunik
Andrus Lulla
tel 452 5011
andrus.lulla@saaremaavald.ee

Volikogu komisjonide koosolekute toimumise aegade kinnitamine