Detailplaneeringu algatamine

Kirjeldus:

Detailplaneeringu algatamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus (vt allpool) koos eskiisiga.

Õigusaktid:

Planeerimisseadus, Ehitusseadustik, Saaremaa vallavalitsuse määrus 2-2/14

Kontakt:

Katrin Kuusk, katrin.kuusk@saaremaavald.ee, tel 452 5093
Kätlin Kallas, katlin.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5094

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID  abil.

E-vorm:

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Täitke allolev taotluse blankett ja esitage see koos eskiislahendusega Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Blankett: Detailplaneeringu algatamise taotlus.pdf docx