Ehitusjäätmete õiendi esitamine

Kirjeldus:

Millega arvestada kasutusloa taotlemisel või lammutustööde lõpetamisel?

Kui ehitamise käigus tekkis ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada vallavalitsuses kinnitatud ehitusjäätmete õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. 
Lammutustööde lõpetamisel tuleb vormistada jäätmeõiend ja kinnitada see vallavalitsuses. 

Õigusaktid:

Jäätmeseadus
Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

Lisainfo: www.saaremaavald.ee/ehitus-ja-lammutusjaatmed

Taotlemine 

Vajalikud sammud:

Täitke allolev jäätmeõiendi vorm või küsige vorm vallavalitsusest kohapealt (Tallinna 10, Kuressaare). Ehitusjäätmete õiendi palume kinnitamiseks saata e-posti aadressile katrin.koppel@saaremaavald.ee.

Blankett: Jäätmeõiendi vorm docx