Katastriüksuse liitmise avaldus

Katastriüksuste liitmine on mitmest naaberkatastriüksusest ühe katastriüksuse moodustamine. Katastriüksuste liitmiseks esitab maaomanik vallavalitsusele avalduse ja liitmise plaani.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Palun nõusolekut kinnistute liitmiseks vastavalt esitatud asendiplaanile

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, mille kohta taotlust esitate. Kui täidate välja "Kinnistu" käsitsi, jälgige, et kirja saab korrektne kinnistu aadress, katastriüksuse tunnus ja kinnistu registriosa number.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Katastriüksuse liitmise põhjendus

See väli on kohustuslik.

4. Liitmisel tekkiva maaüksuse nimi ja katastriüksuse sihtotstarve

See väli on kohustuslik.

5. Andmete korrastamine Ehitisregistris

Pärast liitmise tulemusel moodustuva katasteriüksuse kandmist maakatastrisse annan vallavalitsusele loa korrastada ehitiste asukoha andmed Ehitisregistris.

See väli on kohustuslik.

6. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Saaremaa Vallavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.