Katastriüksuse piiride muutmise avaldus

Külgnevate katastriüksuste piiride muutmine on kõrvuti asetsevate katastriüksuste piiri asukoha muutmine, mille tulemusena tekivad uute piiridega katastriüksused. Piiride muutmiseks esitab maaomanik vallavalitsusele avalduse, millest peab selguma piiride muutmise põhjendus,

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Palun nõusolekut katastriüksuse piiride muutmiseks

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääksid ainult need kinnistud, mille kohta taotlust esitate. Kui täidate välja "Kinnistu" käsitsi, jälgige, et kirja saab korrektne kinnistu aadress, katastriüksuse tunnus ja kinnistu registriosa number.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Katastriüksuse piiride muutmise põhjendus

See väli on kohustuslik.

4. Piiride muutmisel tekkiva katastriüksuse nimi ja sihtotstarve

See väli on kohustuslik.

5. Andmete korrastamine Ehitisregistris

Pärast piiride muutmist moodustuva katasteriüksuste kandmist maakatastrisse annan vallavalitsusele loa korrastada ehitiste asukoha andmed Ehitisregistris.

See väli on kohustuslik.

6. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Saaremaa Vallavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.