Katastriüksuse sihtotstarbe muutmise avaldus

Sihtotstarbe määramisel arvestatakse ehitis- või kasutusluba, kehtestatud detailplaneeringut, maa tegelikku kasutust. Maaomaniku avalduses peavad selguma sihtotstarbe muutmise põhjendused.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Palun nõusolekut katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, mille kohta taotlust esitate. Kui täidate välja "Kinnistu" käsitsi, veenduge, et sinna saab kirja korrektne kinnistu aadress, katastriüksuse tunnus ja kinnistu registriosa number.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmise põhjendus

See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Saaremaa Vallavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.