Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise avaldus

Eraomandis oleva kinnisasjaga piirnevat maad, millest ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja on võimalik teatud tingimustel erastada.

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-posti aadress on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Soovin erastada minule kuuluva kinnisasjaga piirnevat maaüksust.

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, mille kohta taotlust esitate. Kui täidste välja "Kinnistu" ise, siis palun jälgige, et sinna saaks kirja korrektne kinnistu aadress, katastriüksuse tunnus ja kinnistu registriosa number.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Erastamise taotluse põhjendus

See väli on kohustuslik.

4. Taotluse saatmine

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Saaremaa Vallavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.