Elukoha registreerimine

Kirjeldus:
Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule isiku uude kohta elama asumisel Eestis, elama asumisel välisriiki või elama asumisel välisriigist Eestisse.
Kui kaua läheb?        Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Pille Maripuu, pille.maripuu@saaremaavald.ee tel 452 5018

Elukohateate esitamine 

Tähelepanu!
- kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, on lisaks teatele vajalik esitada 
koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürilepingust) või omaniku nõusolek;
- alaealise lapse elukohta muutmisel on lisaks vajalik teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) nõusolek.
Elektrooniliselt:

Elektrooniliselt saab teate esitada rahvastikuregistri iseteeninduskeskkonnas: 
e-rahvastikuregister (vajalik ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID).

E-posti teel:

Elukohateade (täidetav pdf) ja vajadusel muud dokumendid saata e-postile pille.maripuu@saaremaavald.ee (digiallkirjastatult).

Posti teel: Dokumendid:
  • elukohateade (pdf) (allkirjastada);
  • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
  • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
  • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Dokumendid saata aadressile Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare 

Kohapeal: Vajalik isiklik kohaletulek aadressile Lossi 1, Kuressaare.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.