Elukoha registreerimine

Kirjeldus: Elukohateade esitatakse vallavalitsuse rahvastikuregistri ametnikule isiku uude kohta elama asumisel Eestis, elama asumisel välisriiki või elama asumisel välisriigist Eestisse.
Kui kaua läheb?        Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Hind: Riigilõivuvaba
Õigusaktid:
Kontakt: Anne Raik, anne.raik@saaremaavald.ee tel 452 5018

Elukohateate esitamine elektrooniliselt 

Vajalikud sammud:

Elektrooniliselt saab teate esitada kodanikuportaali eesti.ee kaudu või saates digiallkirjastatud dokumendid anne.raik@saaremaavald.ee

Vajalikud dokumendid:

Eesti.ee kaudu: ID-kaart (PIN1, PIN2 koodid)
E-posti teel (digiallkirjastatult):

 • elukohateade;
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürilepingust) või omaniku nõusolek eraldi dokumendina. Ruumi omanik kinnitab oma nõusolekut digiallkirjaga!
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) digiallkirjastatud nõusolek
Blankett: Elukohateade (täidetav, digiallkirjastamiseks)

Elukohateate esitamine kohapeal või posti teel

Vajalikud sammud:

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Lossi 1, Kuressaare
Posti teel: dokumenid saata Saaremaa Vallavalitsus, Lossi 1, 93819 Kuressaare 

Vajalikud dokumendid:

Kohapeal:

 • isikut tõendav dokument;
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek kas allkirjana teatel, eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping);
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel; 
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Posti teel:

 • elukohateade (allkirjastatud);
 • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.
Blankett:

Elukohateade (pdf)