1. klassi astumine

Kirjeldus:
Taotluste vastuvõtt 2018/2019. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15. - 31. märtsini 2018.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab  omavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt hariduse registrite keskkonnas või paberkandjal.
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab koolidele nimekirja lastest, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.
Lapse vanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus koolis, hiljemalt 30. aprilliks.
Kui kaua läheb?       Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu esimesel võimalusel.
Õigusaktid: Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Kontakt: Õilme Salumäe, tel 452 5067, oilme.salumae@saaremaavald.ee
Lisainfo: https://www.saaremaavald.ee/haridus-ja-noorsootoo

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev hariduse registrite link ja logige sisse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga. Valige menüüpuust I klass, täitke taotlus ja esitage see.
Link keskkonda: Hariduse registrid

Taotlemine paberkandjal

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (blanketi saab ka vallavalitsusest kohapealt).
Edastage allkirjastatud taotlus kas eelistatud kooli või vallavalitsusele (haridus- ja noorsootööosakond, II korrus, Tallinna 10, Kuressaare).
Blankett: Taotlus elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi astuvale lapsele.pdf