Pöide kultuurimaja 1924 a.

Uuemõisa rahvamaja avamine avamine 1928 a.

Tornimäe rahvamaja 1987

Pöide näiteselts, kohtumine Jüri Tuulikuga, 28.02.1950

Pöide on kuulus oma kultuurielu traditsioonide poolest. 1902. aastal asutati Karskusselts, mille tegevus kahjuks soikus 1905. aastal. Samal aastal loodi Pöide Põllumeeste Selts, mis töötas 1940. aastani ja loodi uuesti 1989. aastal. 1910. a. loodi Pöide Haridusselts. Kõigi kolme seltsi asutajate hulgas oli tähtis koht Pöide kirikuõpetajal Karl Sitskal.

1923. aastal ehitati kohaliku haridusseltsi eestvedamisel endisest mõisa tallist ruumikas seltsimaja. Siit peale on seltsielu areng olnud eriti hoogne. Loodi ka oma näitetrupp ja orkester.
Korraldati mitmesuguseid kursuseid nagu näputöö-, masinatikandi-, puutöö-, harjavalmistamise-, vorstivalmistamise-, külmtoidu-, keedu-, jne. -kursused.
 

See seltsimaja eksisteeris kultuurimajana 1987. aastani. Siis valmis Pöide sovhoosi direktori Kaarel Pauluse initsiatiivil ehitatud 372 kohaline uus kultuurimaja - TORNIMÄE RAHVAMAJA. See on Saaremaa suurim ja arvame, et ka ilusaim kultuuritempel maapiirkonnas.