Teated

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava

Koostamisel on Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava aastateks 2020–2030. Arengukava eesmärk on käsitleda ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooniga seotud eesmärke ning tegevussuundi Saaremaa elujõulisuse ja konkurentsivõime kestmiseks ning suurendamiseks. Et arengukava kajastaks võimalikult paljude huvi- ja sidusrühmade vajadusi, ootame kõigi huviliste arvamusi ning ettepanekuid hiljemalt 20. novembriks SIIN.

Infoseminarid piirkondades

29. augustil kiitis Saaremaa Vallavolikogu heaks Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra. Tutvustamaks uut korda, kohtuvad abivallavanem Kristiina Maripuu ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep piirkondades küla- ja alevikuvanemate ning mittetulundusühingute ja seltsingutega.
Infoseminaril räägitakse mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast, küla- ja alevikuvanema valimisest, küla- ja alevikuraha taotlemisest 2019. aastal ning siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas.
 
Saared uuenduste teel
Juunikuu alguses võõrustas Saaremaa vallavalitsus kolmel päeval projekti „Islands of Innovation" partnereid Hollandist, Taanist, Portugalist ning Kreeka saartelt ja saarestikest. 
Tegemist on Interreg Europe'i programmi innovatsioonile suunatud projektiga, mille laiem eesmärk on toetada saartel majanduse mitmekesistamist. Varasemalt on projekti raames külastatud Samsø saart Taanis, Madeirat ja Assoore Portugalis ning Texeli ja Vlielandi saari Hollandis. 
Iga projektipartner on saarelise eluolu kitsaskohtade ja võimalike lahenduste välja toomiseks kaasanud oma piirkonnast omavalitsuse, ettevõtlussektori, ülikoolide ja kohalike kogukondade esindajaid. Saaremaa vald keskendub projekti käigus ettevõtluskeskkonnale ja selle erinevatele tahkudele. 

 

Kontakt

 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00