Saare maakonna strateegilised dokumendid

Saare maakonna arengustrateegia 2035 (uuendamine)

Maakonna arengustrateegia ajakavaMaakonna arengustrateegia juht- ja töörühmad

Valdkondlik töögrupp Koosolek ja protokoll
Tehniline taristu, ühistransport ja liikuvus 16.05.2022
Majandusareng ja ettevõtlus  19.05.2022
Sinimajandus 26.05.2022
Inimareng 27.05.2022
Energeetika  30.05.2022
Kestlikkus ja kliimapoliitika  3.06.2022

Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 (kehtiv)

Saaremaa VallavolikoguMuhu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavolikogu poolt on kinnitatud maakonna arengustrateegia aastateks 2019–2030:

Saaremaa Vallavolikogu, Muhu Vallavolikogu ja Ruhnu Vallavolikogu poolt on kinnitatud Saare maakonna arengustrateegia 2019–2030 tegevuskava aastateks 2022–2025.

 

Kontakt ja lisainfo