Eelarve

2021. aasta II kvartali eelarve täitmist saab jälgida siit.

2022

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 määrus nr 47 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2022–2025

2021

Saaremaa Vallavolikogu 20.11.2020 määrus nr 41 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021–2024

Eelarve lühiülevaade

Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 29.01.2021 määrusele nr 1 on Saaremaa valla 2021. aasta eelarve kogumaht on 61,3 miljonit eurot:

  • põhitegevuse tulud 49,4 miljonit eurot;
  • investeerimistegevuse tulud 5,9 miljonit eurot;
  • investeerimislaen 5,5 miljonit eurot;
  • likviidsed vahendid 0,5 miljonit eurot.

Eelarve esimeseks lugemiseks on põhitegevuse tulude kogumaht 49 476 969 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 45 621 343 eurot ja põhitegevuse tulem 3 855 626 eurot. 2021. aasta eelarvest tegevusvaldkondade järgi moodustavad kulud haridusele 54,11%, kultuurile ja vabale ajale 10,63%, sotsiaalsele kaitsele 9,50%, majandusele 7,86%, keskkonnakaitsele 4,5%, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,94%, avalikule korrale ja tervishoiule 0,18% ning üldistele valitsussektori teenustele 12,28% kogumahust.

Põhitegevuse tulud kasvavad kokku 1 29 958 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega, sellest suurim muutus on saadavad toetused tegevuskuludeks summas 1 743 602 eurot. Eelarves on kavandatud tulumaksu 2020. aasta eelarvega samal tasemel. 2021. aasta põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 55,05%, tulud kaupade ja teenuste müügist 7,56%, saadavad toetused 36,98% ja muud tegevustulud 0,4%. Füüsilise isiku tulumaks moodustab 95,46% valla maksutuludest ja 52,55% valla põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 980 183 eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega. Antavad toetused vähenevad 280 327 eurot. Muud tegevuskulud suurenevad võrreldes 2020. aastaga 1 260 510 eurot. 2021. aasta eelarve põhitegevuse kuludest moodustavad antavad toetused 9,93% ja muud tegevuskulud 90,07%.

Lisa 1 Koond  
Lisa 2 Investeeringud  
Seletuskiri  
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 29.04.2021 määrus nr 8 Saaremaa valla 2021. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 16.07.2021 määrus nr 41 Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 30.09.2021 määrus nr 45 Saaremaa valla 2021. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

2020

Saaremaa Vallavolikogu 11.10.2019 määrus nr 36 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2020–2023

Saaremaa Vallavolikogu 31.01.2020 määrus nr 1 Saaremaa valla 2020. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri
Alaeelarvete kinnitamine

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 13 Saaremaa valla 2020. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 25.09.2020 määrus nr 32 Saaremaa valla 2020. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 18.12.2020 määrus nr 44 Saaremaa valla 2020. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 27.05.2021 otsus nr 33 Saaremaa valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2020

2019

Saaremaa Vallavolikogu 12.10.2018 määrus nr 55 Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019–2022

Saaremaa Vallavolikogu 28.02.2019 määrus nr 1 Saaremaa valla 2019. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 11 Saaremaa valla 2019. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 37 Saaremaa valla 2019. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2019 määrus nr 38 Saaremaa valla 2019. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Investeeringud
Seletuskiri (lisa)

Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 otsus nr 26 Saaremaa valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2019

2018

Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määrus nr 17 Saaremaa valla 2018. aasta eelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud
Lisa 5 Finatseerimised

Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 35 Saaremaa valla 2018. aasta I lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 56 Saaremaa valla 2018. aasta II lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 65 Saaremaa valla 2018. aasta III lisaeelarve
Lisa 1 Koond
Lisa 2 Tulud
Lisa 3 Kulud
Lisa 4 Investeeringud

Saaremaa Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 87 Saaremaa valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Eelarvearuanne 2018

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakonna rahandusteenistus
Marientali tee 27, Kuressaare

Teenistuse juhataja
Diana Traumann
tel 452 5131
diana.traumann@saaremaavald.ee