EUROPE DIRECT Saaremaa – Euroopa Liidu teabekeskus

EUROPE DIRECT Saaremaa

EUROPE DIRECTi (ED) kontaktpunkt Saaremaal kuulub Eestis tegutsevasse ED võrgustikku, mis omakorda on üleeuroopalise võrgustiku liige. Kontaktpunktid teevad Euroopa Liidu kohalikele inimestele kättesaadavaks ja kaasavad nad liidu tuleviku teemalistesse aruteludesse. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon.

Võite meilt küsida Euroopa Liidu poliitika, programmide ja prioriteetide kohta ning osaleda Euroopa Liidu tuleviku teemalistel üritustel. Käime ka koolides, kus teeme ettekandeid, korraldame Euroopa Liidu teemalisi arutelusid ja jagame ametlikke kirjutisi. Kogu meie tegevus on kodanike jaoks tasuta. NB! Me ei saa pakkuda õigusabi ega tõlgendada ELi õigusakte.

Orienteerumismäng (1.–9. mai)

1.–9. mail saab mängida Kuressaare linna sünnipäevale ja Euroopa päevale pühendatud orienteerumismängu. Mängi üksi või võta kaasa pere ja sõbrad ning asu avastama Kuressaaret ja Euroopat!

Mängus on kokku 19 küsimust – sama palju kui on aastaid, mil Eesti on olnud Euroopa Liidu liige. Kõiki punkte ei pea läbima ühe mängukorra või päeva jooksul, vaid kogu mänguperioodi jooksul. Kuigi iga küsimuse juures on üks õige vastus, ei pea valesti vastamist kartma – mängu saab ka siis jätkata, lõpetada ja loosimängus osaleda.

Kõikide osalejate vahel loosime välja auhindu! Sealjuures pole tähtis õigete vastuste osakaal või mängu läbimise kiirus. Kena avastamisrõõmu!

Juhend

Mängija saab mängida nutitelefoniga Navicup rakenduses, mille saab tasuta alla laadida Play Store'ist ja App Store'ist.

Mängu leiab siit või otsides rakendust avades "Euroopa päeva mäng Kuressaares".

Mängu esmakordselt avades tuleb end registreerida, lisades enda ees- ja perekonnanime, meiliaadressi ja lisaväljale soovi korral telefoninumbri – vaid õigete andmete abil saame loosiõnne korral raja läbijaid neid võidust teavitada. Meiliaadressile saadetakse ka registreerimise info.

Peale registreerimist tuleb valida meelepärane keel (eesti või inglise, saab ka hiljem vahetada) ning seejärel jõuab mängija kaardi avalehele, kust leiab mängu kirjelduse. Eestikeelse menüüga telefonide puhul on mängu keeleks automaatselt eesti keel, kuid seda saab kaardis sees olles ka vahetada. 

Osaleja avab kaardi ning nutiseade paigutab ta kohta, kus ta viibib. Kaardilt välja suumides näeb osaleja kõigi 19 punkti asukohta, kuid küsimusi näeb ja neile saab vastata alles füüsiliselt punkti raadiusesse jõudes. Andes punktis õige vastuse, muutub punkti marker roheliseks; vale vastuse puhul punaseks. Samuti tuleb ekraanile ka vastusele kommentaar.

Iga küsimuse juures tuleb märkida üks, õige vastus. Siiski saab vale vastusevariandi valiku korral mängu jätkata, selle lõpetada ja loosis osaleda. Ehk valesti vastamist ei pea kartma! Kui kõik punktid võetud, tuleb osalejale teade mängu läbimise kohta.

Euroopa ristsõnad

Euroopa Liidu, selle väärtuste, tegevuste ning lähiaastate prioriteetide tutvustamiseks kodanikele avaldab teabekeskus iga pooleteise kuu tagant veebis ja infolehes Saaremaa Teataja ristsõna. 2023. aasta jooksul ilmub kokku 7 ristsõna.

Ristsõna vastus tuleb saata hiljemalt märgitud kuupäevaks aadressile euroopa@saaremaavald.ee või kirja teel ümbrikus (võib ka ise kohale tuua) aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819 (märksõna „Euroopa ristsõna"). Vastusele lisada vastaja nimi ja telefoninumber. Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu.

Kõigi nende tublide vastajate vahel, kes saadavad meile vähemalt 6 ristsõna õiged vastused, läheb aasta lõpus loosimisele peaauhind.

Ristsõnad 2023

Esimene ristsõna tutvustab üldisemalt, mis sündmusi ja tegevusi 2023. aasta endaga kaasa toob. Käesolevale aastale aktuaalsete teemade kõrval saavad meie lugejad ja lahendajad targemaks ka Euroopa Liidu lähiaastate prioriteetide ja tuleviku ning üldiselt selle majandusliku ja poliitilise ühenduse, mis Euroopa Liit on, põhimõtete ja väärtuste osas. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 86 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Ilona Koristin, Jüri Mehik ja Urve Saart. Palju õnne!

Teise ristsõna keskmes on liikuvus, ennekõike jalgrattad ja kergliiklemine. Veebruarikuus võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles ärgitab käsitlema jalgrattasõitu täieõigusliku transpordiliigina, lõppeesmärgiga kahekordistada aastaks 2030 jalgrataste kasutamist. Euroopa Liit leiab, et rattasõit on mitmeti kasulik: see toetab ELi rohepöörde eesmärke, parandab inimeste tervist ja õhukvaliteeti ning vähendab liiklusummikuid ja mürasaastet. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 88 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Kaido Maripuu, Marita Kask ja Riina Eelmaa. Palju õnne!

Kolmanda ristsõna teemaks on maikuu esimesel nädalal, 9. mail tähistatav Euroopa päev. Saaremaal tähistati Euroopa päeva koos Kuressaare linna 460. sünnipäevaga! See on juba kujunemas üheks kenaks traditsiooniks, et maikuu alguses tähistatakse Saaremaa pealinnas koos linna sünnipäeva ja Euroopa päeva! Üle Eesti, rääkimata Euroopast, toimus veel mitmeid sündmusi, sealhulgas Tallinnas, kus leidis aset rohefest ja suurejooneline kontsert.

Ristsõnad 2022

Esimese ristsõna keskne teema on tänavune Euroopa noorte aasta. Just noortel on tähtis osa Euroopas parema – rohelisema, kaasavama ja digitaalsema – tuleviku ülesehitamisel. Pandeemia järel on Euroopa noorte aasta aeg, mil liikuda kindlalt ja lootusrikkalt edasi. Ühel augustikuu reedel toimus Muhus ka juba traditsiooniks saanud maakonna noortefestival, mis seekord kandis tunnuslauset „Tee oma visioon kuuldavaks". Ning Liival noorte hääl tugevasti ka kõlas – seda erinevate töötubade, tegevuste, esinejate ja kohtumiste kaudu. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 58 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Riina Eelmaa, Aale Tamm ja Merili Pahapill. Palju õnne!

Teise ristsõna keskseks teemaks on Euroopa Liidu taasterahastu "NextGenerationEU". Taasterahastu näol ei ole tegu ainult kavaga, vaid see on harukordne võimalus Euroopal tulla pandeemiast tugevamana välja, muuta majandust ja ühiskonda ning luua Euroopa, mis toimib kõigi jaoks. Ühiselt investeerib Euroopa Liit üle 800 miljardi euro rohelisema, digitaalsema, tervema, tugevama ja võrdsema Euroopa tulevikku. Ning nagu ristsõnast avaldub, seda ka Saaremaal. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 66 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Aarne Mägi, Tarmo Timm ja Urve Viivi Uusneem. Palju õnne!

Kolmas ristsõna keskendub kokkuleppele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel muutmaks Euroopat tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks. Leppe eesmärkide saavutamisel saavad eurooplased elada puhtamas elukeskkonnas, energiatõhusamates hoonetes, saavutades tervislikudmad eluviisid ja arendades välja rohelisemad energiaallikad. Mis leppega tegu, selgub ristsõnast! Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 62 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Angela Lember, Kairit Tedresalu ja Virve Põld. Palju õnne!

Neljanda ristsõna fookus on digipöördel – Euroopa Liit on võtnud kohustuse luua digiajastule vastav Euroopa, andes inimestele, ettevõtjatele ja asutustele võimaluse kasutada uue põlvkonna tehnoloogiaid, et digipööre oleks kasulik kõigile. Sealhulgas on Euroopa võtnud ülesandeks kaitsta jätkuvalt kõigi turuosaliste põhiõiguseid, arendada edasi küberturvalisuse võimekusi ja avalikke e-teenuseid ning edendada kodanike digioskuseid. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 6inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Elina Trave, Mare Mägi ja Margus Metshein. Palju õnne!

Viiendas ristsõnas ja ühtlasi ka 2022. aasta viimases võtame me käesoleva aasta kokku ja keskendume ühtlasi erinevate Euroopa riikide jõulutavadele. Ristsõna vastuseks on Euroopa Liidu üks nooremaid sümboleid, mis võtab kokku Euroopa Liidu olemuse, eesmärgi aga ka tulemuse, milleni oleme tänaseks jõudnud erinevate riikide ja kultuuride lõimumisel. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 49 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Jüri Mehik, Maie Vilipuu ja Maris Talvik. Palju õnne!