Hallatavad asutused

Kultuur ja sport
Haridus ja noorsootöö
Hoolekanne
Haldus

Kultuur ja sport

Asutus Telefon E-post Aadress
Kuressaare Kultuurivara 452 0700 info@kultuurivara.ee Tallinna 6, Kuressaare 93819
Saaremaa Kultuur 5349 2856 saarekultuur@saarekultuur.ee Tallinna 10, Kuressaare 93819
Kärla Spordihall 454 2059 karla.spordihall@saare.ee Kooli 3, Kärla alevik 93501
Orissaare Spordihoone 454 5029 orissaare.spordihoone@saare.ee Kuivastu mnt 29/2, Orissaare alevik 94601
Saaremaa Spordikool 452 0375 spordikool@kuressaare.ee Vallimaa 16a, Kuressaare 93819
Saare Maakonna Keskraamatukogu 452 0724 skr@saare.ee Tallinna 6, Kuressaare 93819

Haridus ja noorsootöö

Asutus Telefon E-post Aadress
Aste Lasteaed Mõmmik 5886 0841 aste.lasteaed@saare.edu.ee Metsa 2, Aste alevik 93701
Aste Põhikool 454 7125 kool@aste.edu.ee Võhma mnt 3, Aste alevik 93701
Kaali Kool 459 1143 kaali.kool@saare.edu.ee Kooli, Kaali küla 94143
Kihelkonna Kool 509 0210 kool@kih.edu.ee Kooli 1, Kihelkonna alevik 93401
Kuressaare Hariduse Kool 452 4430 kool@hariduse.edu.ee Hariduse 13, Kuressaare 93812
Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed 455 4419 idaniidu.lasteaed@saare.edu.ee Õie 2, Kuressaare 93818
Kuressaare Kunstikool 453 3573 kuressaare.kunstikool@gmail.com Garnisoni 16, Kuressaare 93812
Joosep Aaviku nimeline
Kuressaare Muusikakool
455 4049 kuressaaremk@gmail.com Komandandi 9, Kuressaare 93812
Kuressaare Nooruse Kool 455 6575 kool@nooruse.edu.ee Nooruse 1, Kuressaare 93815
Kuressaare Pargi Lasteaed 453 3882 pargi.lasteaed@saare.edu.ee Lasteaia 11, Kuressaare 93813
Kuressaare Ristiku Lasteaed 453 8711 ristiku.lasteaed@saare.edu.ee Ristiku 2b, Kuressaare 93811
Kuressaare Rohu Lasteaed 453 3356 rohu.lasteaed@saare.edu.ee Rohu 4, Kuressaare 93812
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 455 5051 kool@ktg.edu.ee Garnisoni 16, Kuressaare 93812
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed 453 9537 tuulteroosi.lasteaed@saare.edu.ee Ranna 10, Kuressaare 93810
Kuressaare Vanalinna Kool 453 8688 kool@vanalinna.edu.ee Pikk 31, Kuressaare 93812
Kärla Lasteaed 5886 0835 karla.lasteaed@saare.edu.ee Pargi 9, Kärla alevik 93501
Kärla Muusikakool 511 4757 karla.muusikakool@saare.edu.ee Pargi 1, Kärla alevik 93501
Kärla Põhikool 454 2030 kool@kpk.edu.ee Kooli 4, Kärla alevik 93501
Laimjala Kool 459 4327 kool@kahtla.edu.ee Kahtla koolimaja/1, Kahtla küla 94401
Leisi Kool 457 3248 kool@leisi.edu.ee Kooli 4, Leisi alevik 94202
Lümanda Karu-Kati Lasteaed 5886 0833 lumanda.lasteaed@saare.edu.ee Lasteaia, Lümanda küla 93301
Lümanda Põhikool 529 5935 kool@lymanda.edu.ee Koolimaja, Lümanda küla 93301
Mustjala Kool 457 9724 kool@mustjala.edu.ee Kooli 1, Mustjala küla 93601
Orissaare Gümnaasium 453 0262 kool@oris.edu.ee Kuivastu mnt 29, Orissaare alevik 94601
Orissaare Lasteaed Päikesekiir 454 5528 orissaare.lasteaed@saare.edu.ee Kuivastu mnt 34a, Orissaare alevik 94601
Orissaare Muusikakool 5814 3757 orissaare.muusikakool@saare.edu.ee Kuivastu mnt 29, Orissaare alevik 94601
Pihtla Kool 459 5618 pihtla.kool@saare.edu.ee Kooli, Püha küla 94117
Pöide Kool 452 1164 kool@poide.edu.ee Kooli, Kärneri küla 94542
Salme Lasteaed 457 1548 salme.lasteaed@saare.edu.ee Aia 3, Salme alevik 93201
Salme Põhikool 453 0250 kool@salme.edu.ee Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201
Valjala Lasteaed 454 9597 valjala.lasteaed@saare.edu.ee Kooli tee 1, Valjala alevik 94302
Valjala Põhikool 454 9510 kool@valjala.edu.ee Kooli tee 3, Valjala alevik 94302
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus 459 5833 sthk@sthk.edu.ee Koolimaja, Kallemäe küla 94301
Saaremaa Noorsootöö Keskus 5668 8499 sntk@saarenoored.ee Pihtla tee 3, Kuressaare 93811

Hoolekanne

Asutus Telefon E-post Aadress
Kihelkonna Hooldekodu 454 6551 kihelkonna.hooldekodu@saare.ee Ravi 1, Kihelkonna alevik 93401
Kuressaare Hoolekanne 453 3528 hoolekanne@saare.ee Tolli 9, Kuressaare 93813
Pärsama Hooldekodu 457 3536 parsama.hooldekodu@saare.ee Lasteaia, Pärsama küla 94201

Haldus

Asutus Telefon E-post Aadress
Saaremaa Haldus     Marientali tee 27, Kuressaare 93820