Hanked

Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 2-3/76 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Saaremaa valla hoonete, vallasvara ja tsiviilvastutuse kindlustamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Saaremaa valla hoonete, vallasvara ja tsiviilvastutuse kindlustamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 07.02.2023 kell 10.
Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on vallavaraspetsialist Margo Sooäär (margo.sooäär@saaremaavald.ee, tel 452 5104, 511 1735). 

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee

Saaremaa valla hankekord