Hanked

Saaremaa valla 2023. aasta hankeplaan on kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 2-3/76 ning vastavalt Saaremaa valla hankekorrale. Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad dokumendiregistrist.

Laimjala mõisa peahoone rekonstrueerimine koolihooneks – eelprojekti koostamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Laimjala mõisa peahoone rekonstrueerimine koolihooneks – eelprojekti koostamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 12.06.2023 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija esindaja tehnilistes küsimustes on ehitusinsener Mehis Kallas (mehis.kallas@saaremaavald.ee, tel 452 5099).

Saaremaa valla koolide õpilaste transport aastatel 2023–2025

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke „Saaremaa valla koolide õpilaste transport aastatel 2023-2025". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal, kus arvestatakse sõidukilomeetri maksumuse (95%) ja lisavarustuse (alkolukk, 5%) kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 15.06.2023 kell 12. Hanke eest vastutav isik on hanke peaspetsialist Anu Berens (anu.berens@saaremaavald.ee, tel 452 5091). Hankija esindaja tehnilistes küsimustes on transporditeenistuse juhataja Martin Kulderknup (martin.kulderknup@saaremaavald.ee, tel 452 5111, 5198 1064).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Tallinna 10, Kuressaare

Hanke peaspetsialist
Anu Berens
tel 452 5091
anu.berens@saaremaavald.ee

Hankespetsialist
Tea Rauk
tel 452 5089
tea.rauk@saaremaavald.ee

Saaremaa valla hankekord