Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Mobiilse välilava ostmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mobiilse välilava ostmine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/215190) kaudu hiljemalt 10.12.2019 kell 9. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on Kuressaare Kultuurivara haldusjuht Mati Talvistu, tel 504 6059, e-post mati.talvistu@kuressaare.ee.

Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas 2020

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas 2020". Riigihanke osalised on Saaremaa Vallavalitsus, vallavalitsuse hallatavad asutused Kuressaares, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Hambapolikliinik SA, Kuressaare Teater SA ja Kuressaare Bussijaam OÜ. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/215619) kaudu hiljemalt 10.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on vallavaraspetsialist Margo Sooäär, tel 452 5104, e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee.

Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide IV piirkonnas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa vallas Pöide IV piirkonnas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (1 töötund) eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 5.12.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).

Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine 2020

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine 2020". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens (tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee). Hankija poolt volitatud isikud hanke osas on Margo Sooäär (tel 452 5104, e-post margo.sooaar@saaremaavald.ee) ja Mati Talvistu (tel 452 0702, e-post mati.talvistu@kuressaare.ee). 

Avalike sündmuste infoteenuse parendamine Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Saaremaa valla olemasoleva sündmuste veebirakenduse infoteenuse parendamiseks alusdokumentides esitatud tingimustel. Hanke eesmärk on lihtsustada avaliku ürituse menetlust, parendada olemasoleva sündmuste veebirakenduse kasutusmugavust ja luua veebirakendusele haldusmudel, mis võimaldaks sama rakendust kasutada ka teistel kohalikel omavalitsustel. Tulemuseks on terviklik ja mugav IT-lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks, mis lihtsustab ürituse korraldamist ja kohaliku omavalitsuse ametniku tööd. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, st pakkumus, mis saab kõrgeima väärtuspunktide koguarvu hanke alusdokumentides toodud kriteeriumite alusel. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 25.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).

Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida Saaremaa valla territooriumil sotsiaaltranspordi vedu teostavad pakkujad, kes osutavad sotsiaaltransporditeenust hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (sõidutasu (teenuskilomeeter)) eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 15.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).

Kontoritarvete ostmine 2020-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Kontoritarvete ostmine 2020-2021". Hange on jaotatud osadeks: Osa 1 – Koopiapaber, Osa 2 – Kontoritarbed. Pakkuja võib pakkumuse esitada kas ühele või mõlemale osale. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat näidisostukorvi kogumaksumust. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 12.11.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee).

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Saaremaa vallas". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, millest 90% moodustab maksumuse kriteerium (segaolmejäätmete teenustasu ühe kuupmeetri kohta koos käibemaksuga) ning 10% moodustab keskkonnahoiu kriteerium (pakkujal on vähemalt üks teenuse osutamiseks iganädalaselt kasutatav mitmekambriline jäätmeveok ja ning sellega on võimalik teostada korraga mitme erineva jäätmeliigi vedu). Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 28.10.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila (tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee). Hankija poolt volitatud isik hanke osas on jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel (tel 452 5086, e-post katrin.koppel@saaremaavald.ee).