Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist.
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Mahtuniversaali kasutusrent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Mahtuniversaali kasutusrent". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218571) kaudu hiljemalt 17.02.2020 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup, tel 452 5111, 5198 1064, e-post martin.kulderknup@saaremaavald.ee.

Vilsandi bioloogiajaama lammutustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Vilsandi bioloogiajaama lammutustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218981) kaudu hiljemalt 27.02.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Urmas Sepp, tel 452 5102, 507 3647, e-post urmas.sepp@saaremaavald.ee.

Kunstlume tootmise valmidus Kuressaare Tervisepargis, projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kunstlume tootmise valmidus Kuressaare Tervisepargis, projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218894) kaudu hiljemalt 17.02.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Urmas Sepp, tel 452 5102, 507 3647, e-post urmas.sepp@saaremaavald.ee.

Mustjala päevakeskus-pansionaadi arhitektuurikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud ideekonkursi "Mustjala päevakeskus-pansionaat arhitektuurikonkurss". Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja parim ideelahendus, mille autori(te)ga asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel Mustjala päevakeskus-pansionaadi hoone ning hooviala eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku teenuste hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.
Konkursil osaleja peab hiljemalt 17.03.2020 kell 15 esitama osalemis- ja kvalifitseerimisdokumendid elektrooniliselt eRHRi kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218071). Kavandit sisaldav pakend tuleb tuua hiljemalt 17.03.2020 kell 15 ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga Eesti Arhitektide Liidu kontori aadressil Põhja pst 27A, Tallinn 10415. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee. Hankija kontaktisikuks on Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht, tel 452 5044, 513 4049, e-post mark.grimitliht@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange", mille eesmärgiks on leida Saaremaa valla territooriumil sotsiaaltranspordi vedu teostavad pakkujad, kes osutavad sotsiaaltransporditeenust hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, st pakkumus, mis saab kõrgeima väärtuspunktide koguarvu hanke alusdokumentides toodud kriteeriumite alusel (sõidutasu teenuskilomeetrites - 80 punkti, sõidualustustasu - 20 punkti). Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/218300) hiljemalt 26.02.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.