Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Saaremaa valla kohalike teede hööveldamine aastatel 2019-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke valla kohalike teede hööveldamiseks. Hanke piirkonnad on: I piirkond (endiste Mustjala, Leisi ja Kihelkonna valdade territooriumid), II piirkond (endiste Valjala, Orissaare, Laimjala ja Pöide valdade territooriumid), III piirkond (endiste Salme, Torgu ja Pihtla valdade territooriumid), IV piirkond (endise Lääne-Saare valla ning Kuressaare linna territooriumid).
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat 1 (ühe) töötunni hinda eurodes käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (riigihanked.riik.ee/register/hange/205154) kaudu hiljemalt 11.03.2019 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje aastatel 2019–2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Saaremaa valla teede ja tänavate tolmutõrje aastatel 2019–2021". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (1 km tee tolmutõrje hind) eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204980) kaudu hiljemalt 26.02.2019 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel aastatel 2019–2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel aastatel 2019–2021". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda (1 m2 hind) eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204930) kaudu hiljemalt 26.02.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Vilsandi päästejaama laiendamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke Vilsandi päästejaama laiendamise ehitustöödeks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda koos Tellija reserviga eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204238) kaudu hiljemalt 19.02.2019 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Leisi aleviku Kooli tänava kergliiklustee ehitamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Leisi aleviku Kooli tänava kergliiklustee ehitamine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204647) kaudu hiljemalt 18.02.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonnas 2019-2029

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks. Sõitjate vedu toimub avaliku teenindamise lepingu alusel Saare maakonna avalikel bussiliinidel II liinigrupis eeldatavalt perioodil 01.08.2019- 31.07.2028 ja liinigrupis I 01.09.2021-31.07.2029.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades maksumuse, liiniveoks kasutatavate busside keskmise vanuse, metaangaasil sõitvate sõidukite, alkoluku olemasolu ja tingimustele vastavate talverehvide kasutamise kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/202542) kaudu hiljemalt 20.12.2018 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.