Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonnas 2019-2029

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks. Sõitjate vedu toimub avaliku teenindamise lepingu alusel Saare maakonna avalikel bussiliinidel II liinigrupis eeldatavalt perioodil 01.08.2019- 31.07.2028 ja liinigrupis I 01.09.2021-31.07.2029.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades maksumuse, liiniveoks kasutatavate busside keskmise vanuse, metaangaasil sõitvate sõidukite, alkoluku olemasolu ja tingimustele vastavate talverehvide kasutamise kriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/202542) kaudu hiljemalt 20.12.2018 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/202535) kaudu hiljemalt 28.12.2018 kell 14. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.