Teated

Hariduskonverents „Merest kantud tarkus" 22. augustil Kuressaares

Neljapäeval, 22. augustil 2019 toimub järjekordne Saare maakonna hariduskonverents. Igal aastal on konverents võtnud fookusesse mõne aktuaalse teema, möödunud aastal keskendusid ettekanded ja arutelud hariduslikele erivajadustele, seekord kuulame ja arutleme kaasa visiooniloomes – millised on tulevikutööks vajalikud oskused, kuidas vajalike pädevuste omandamist toetada, millised on ekspertide ideed Eesti hariduse arenguks ning kuidas kõige selle taustal korraldada Saaremaa haridusmaastikku.
Konverentsile on oodatud kõik maakonna haridustöötajad.
Täpsem info ja registreerimine: www.oesel.ee/hariduskonverents.
 

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00