Teated

Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu avalik väljapanek
Saaremaa Vallavalitsuse 14.05.2019 korralduse nr 667 alusel on perioodil 21. mai kuni 4. juuni 2019 avalikul väljapanekul Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu.
Arengukava eelnõu kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid 4. juunini 2019 Pärsama Lasteaia e-posti aadressil parsama.lasteaed@saare.ee
Pärsama Lasteaia arengukava 2019.2021 eelnõu

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine 2019
Vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Saaremaa valla piirkondades.
Toetust saavad taotleda: haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa Vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on suunatud Saaremaa valla lastele ja noortele.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/huviharidus.

Saaremaa valla lasteaedade lõpuaktused 2019
Aste Lasteaed "Mõmmik" 31. mai kell 15
Kaali Kool 31. mai kell 16
Kahtla Lasteaed-Põhikool 31. mai kell 15
Kihelkonna Kool 31. mai kell 14
Kuressaares: 
  • Ida-Niidu Lasteaed 30. mai kell 15.30 Ämblikud, kell 17 Kärbsed
  • Pargi Lasteaed 24. mai kell 17
  • Ristiku Lasteaed 30. mai kell 13 Lepatriinud, 31. mai kell 13 Õunakesed
  • Rohu Lasteaed 28. mai kell 16 Raudrohi ja Võilill, 29. mai kell 16 Kummel
  • Tuulte Roosi Lasteaed 27. mai kell 16 Karikakar, 30. mai kell 16 Rukkilill
Kärla Lasteaed 31. mai kell 15
Lümanda Karu-Kati Lasteaed 31. mai kell 16
Mustjala Lasteaed-Põhikool 31. mai kell 16
Orissaare Lasteaed "Päikesekiir" 24. mai kell 16
Pihtla Kool 23. mail kell 15.30
Pärsama Lasteaed 31. mai kell 16:30
Salme Lasteaed 31. mai kell 15.30
Tornimäe Lasteaed 31. mai kell 14
Valjala Lasteaed 31. mai kell 12
 

Õppuri majutuskulude hüvitamine
Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00