Hooldajatoetus

Kirjeldus:

Isikule määratakse hooldaja üldjuhul siis, kui hooldust ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega (koduteenus, isiklik abistaja jms). Hooldust vajava isiku perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja määratakse hooldajaks vaid juhul, kui ta ei saa hooldamise tõttu töötada. Hooldajaks määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele või piirkonna teenuskeskusele taotluse. Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sh konto väljavõtteid ja muid vajalikke lisaandmeid.
Sotsiaalhoolekandelise abi määramisel võetakse arvesse abivajava isiku ja tema pereliikmete sissetulekud, majanduslikku olukorda, taotluse põhjendatust. 
Raske puudega isiku hooldamise korral on toetuse suurus 60 ja sügava puudega isiku puhul 80 eurot kuus.

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, otsustatakse abi andmine 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Kontakt:

Piirkonna sotsiaaltööspetsialist. Vaata kaardirakendust või piirkonnad.

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla sotsiaalosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt  E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenusekeskusesse.