Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Toetuse taotlusi saab esitada kuni 13.04.2021 iseteeninduskeskkonnas.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Käesoleva taotlusvooru summa on 75 000 eurot. Ühe taotluse minimaalne taotletav toetussumma on 300 eurot ja maksimaalne toetussumma 3000 eurot, omaosalus ei ole vajalik.

Toetus on mõeldud ringijuhendajate töö tasustamiseks, ürituste läbiviimiseks, vahendite soetamiseks  ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste koostöötegevuste käivitamist ja läbiviimist. Prioriteediks on tegevused, mis loovad osalemise võimalusi eelkõige maapiirkondades; kaasavad põhikooliealisi õpilasi; toetavad  erivajadustega laste ja noorte osalemist; seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust. Toetatakse ka vahendite soetamist.

Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused. Ühest asustusest rahastatakse kokku maksimaalselt nelja projekti.