Järelevalveteenistus

Järelevalveteenistus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 531 alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus.
Järelevalveteenistuse ülesanded:
  • riikliku järelevalve teostamine;
  • väärteomenetluste läbiviimine;
  • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
  • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
  • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine.

Kontakt

TEATA RIKKUMISEST:
Karel Koovisk,
järelevalveteenistuse juhataja

tel 452 5083, 5302 7949
jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee
__________________________________

Järelevalveteenistuse
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00