Uudised ja teated

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 18.02.2020 kell 16 Lossi 1 suures saalis. PÄEVAKORD:
1. Toetuse andmise kord maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamiseks
2. Hoonestsõiguse seadmine otsustuskorras (Muratsi sadam)
3. Atla külas Matise detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
4. Kärla spordihalli taotlus
5. Lümanda ja Kärla teenuskeskuste juhtidega tutvumine
6. Informatsioon 
Kaja Juulik, kogukonnakogu esimees
Seoses maakondliku raamatukoguhoidjate koolituspäevaga on 19. veebruaril Abruka, Aste ja Randvere raamatukogud SULETUD. Vabandame!
 
Pärni küla külavanema valimise koosolek toimub 29. veebruaril kell 16 Saadu talus.
Eikla rahvamajas
 
Ringide töö rahvamajas:
kell 17–19 laste meisterdusring, juhendaja Marina Saukonen;
kell 14–16 käsitööring 
kell 14–16 keraamikaring 5€/kord. Sisaldab savi, põletust. Juhendaja Viia Rohtla.