Kalmistud

Hetkel saab interneti kaudu otsida vaid Kudjape ja Kaarma piirkonna kalmistutele maetute andmeid. Kahjuks ei ole kõiki valla kalmistuid veel mõõdistatud, seetõttu tuleb ülejäänud Saaremaa valla kalmistute puhul abi saamiseks pöörduda otse kalmistuvahi poole.  Kalmistute digitaliseerimine on plaanitud lõpule viia viie aasta jooksul.

Kalmistu külastaja meelespea

Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu. Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud kohtadesse või jäätmemahutitesse.

Kalmistu territooriumil on keelatud:

 • kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
 • omavoliliselt murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid;
 • istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 • panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
 • muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 • sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
 • paigaldada, eemaldada või teisaldada hauatähiseid ja - rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 • teha lõket;
 • viibida lemmikloomaga;
 • matta loomi;
 • muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

Hauaplatsi kujundamine ja hooldamine

Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida head tava ning järgmisi põhimõtteid:

 • Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauatahvli, -kivi, -samba, -plaadi, monumendi või muu tähisega. Hauatähisele peab olema kantud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.
 • Hauaplatsile võib paigutada muud sobivat inventari nagu vaasid, valgustid, skulptuurid, pingid.
 • Hauaplatsi haljastamisel võib kasutada kuni 1,5 m kõrguseks kasvavaid põõsaid ja kuni 1 m kõrguseks pöetavaid hekke. Hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt, vähemalt üks kord aastas.
 • Vältida tuleb ohtralt juurevõsu ajavaid lehtpõõsaid (sirel, enelas jt).
 • Hauaplatsil asuvate puude (tüve läbimõõduga üle 8 cm) ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga.
 • Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida sobimatuid tehismaterjale (tehismuru, ehitusplokid- ja kivid, kergkruus, jt).
 • Hauaplats ja selle ümbrus poole vahekäiguni peavad olema korrastatud.
 • Hauaplatsilt tuleb eemaldada kuivanud leinakimbud ja -pärjad, haljastusjäätmed, ära põlenud kalmuküünalde jäägid jm jäätmed.
 
Kalmistu Kalmistuvaht Telefon Lisainfo
Abruka Ardi Epro 5330 2306  
Anseküla Helle Timm 457 1211, 520 2268  
Jaani Tiia Luhaäär 5451 1358  
Jämaja Aivo Põlluäär 505 6851  
Kaarma Olev Aru 452 0453, 524 3311 olev.aru@saare.ee
Kaarma-Liiva Olev Aru 452 0453, 524 3311 olev.aru@saare.ee
Kahtla Ebbe Põld 5814 4565  
Karja Maire Rumm 5695 9688  
Kavandi Sirje Tambu 5399 8362  
Kihelkonna Margus Saar 5332 3401 Kalmistu kasutamise eeskiri
Kudjape
Marika Jürisson,
Vilve Pors
5382 2689,
527 4839,
5347 9185
kalmistu@kuressaare.ee
Kalmistu kasutamise eeskiri
Hauaplatsi kasutusloa taotlus
Hauaplatsi kasutusõiguse üleandmise taotlus
Matmise kooskõlastamise taotlus
Kärla Aare Tiirik 5362 6015  
Leisi  Arri Sagor 5353 0574  
Lümanda Ilmar Antov 504 8513 Kalmistu kasutamise eeskiri
Massinõmme Tiit Sepp 457 1218  
Metsküla Arri Sagor 5353 0574  
Mustjala (Silla) Helje Kolla 503 0364  
Mõnnuste Aare Tiirik 5362 6015  
Piila Olev Aru 452 0453, 524 3311 olev.aru@saare.ee
Pärsama Arri Sagor 5353 0574  
Pöide Tõnu Kula 5781 0997  
Püha Jüri Ränk 515 4715  
Reomäe Alvi Lepik 459 1150  
Räimaste Jüri Ränk 515 4715  
Saia Olev Aru 452 0453, 524 3311 olev.aru@saare.ee
Saikla-Nõmme Tõnu Kula 5781 0997  
Tornimäe Tõnu Kula 5781 0997  
Valjala Heli Kuusk 5345 7541 Kalmistu kasutamise eeskiri
Vana-Torgu Anne Õitspuu 5660 3346  
Ööriku Tiia Luhaäär 5451 1358