Lääne-Saare kogukonnakogu

Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.

Põhimäärus    Liikmed

Kogukonnakogu koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.