Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor oli avatud 6. augustist 17. septembrini 2018

17. septembrini 2018 oodati taotlusi Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi (KIK) II taotlusvooru.  Programmi mahuks on 10,8 miljonit eurot.

Toetust sai taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele: atmosfääriõhu kaitse, kalanduskeskkonnateadlikkuslooduskaitsemerekeskkondmetsandusringmajandus, veemajandus. 
 
Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid. Keskkonnateadlikkuse programmist said õppekäikude või praktikumilaagri korraldamiseks lihtsustatud korras toetust taotleda ka üldhariduskoolid (lasteaiad) või koolipidajad. Rahastusotsuse saanud projektid selguvad käesoleva aasta detsembris. 
 
Lisainfo: KIKi kodulehelt.
 
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.