Kihelkonna osavallakogu

Kihelkonna osavallakogu koosolek toimus esmaspäeval, 10.01.2022 kell 16.00 Kihelkonna Rahvamajas. Päevakord:

1. Saaremaa valla eelarve 2022 (Liis Juulik).
2. Rahvamajaga seotud teemad (Taavi-Aadu Ait).
3. Piirkondliku arengukava idee püstitamine (Kalle Kukk).
4. Jooksvad küsimused:
a. Kihelkonna infospetsialisti töökoha ja postipunkti tulevik;
b. Kogukonna kaasamisest osavallakogu töösse, koosolekute läbiviimise korraldus.

Kihelkonna osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 9-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Taavi-Aadu Ait (esimees)
taavi@ait.ee
Volikogu valimistel kandideerinud isik
Anti Kukkela (aseesimees) Volikogu valimistel kandideerinud isik
Anneli Teppo-Toost Volikogu valimistel kandideerinud isik
Ardon Kaerma Volikogu valimistel kandideerinud isik
Ave Väli Volikogu valimistel kandideerinud isik
Jaen Teär Volikogu liige
Kalle Kukk Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kersti Vaga Volikogu valimistel kandideerinud isik
Meelis Laido Volikogu valimistel kandideerinud isik
Tõnis Tasane Volikogu valimistel kandideerinud isik

 

Vaata ka:
Kihelkonna osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid