Vallavalitsuse liikmed

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Vallavanem Mikk Tuisk 452 5001 mikk.tuisk@saaremaavald.ee Lossi 1 
Abivallavanem – 
haridus, noorsootöö, 
kultuur, sport
Helle Kahm 452 5065 helle.kahm@saaremaavald.ee Tallinna 10 

Abivallavanem – 
majandus, haldus, 
teenuskeskused

Jüri Linde 452 5137 juri.linde@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Abivallavanem – 
ehitus, planeerimine, 
keskkond, järelevalve
Jaan Leivategija 452 5073 jaan.leivategija@saaremaavald.ee Tallinna 10
Abivallavanem – 
tugiteenused, 
sotsiaalvaldkond
Marili Niits 452 5013 marili.niits@saaremaavald.ee Lossi 1
Abivallavanem – 
arendus, kommunikatsioon, 
turism, turundus
Kristiina Maripuu 452 5023 kristiina.maripuu@saaremaavald.ee Lossi 1