Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud 1. septembrist 2021 ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2021 kell 16.30. Taotluste esitamine toimub e-keskkonna kauduInfopäev taotlejatele toimub kolmapäeval, 8. septembril kell 15.00 Microsoft Teamsi vahendusel.

Otseviited taotlemiseks:
Saaremaa KOP sügisvoor 2021 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
Saaremaa KOP sügisvoor 2021 "Kogukonna areng"

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest. Meetme "Kogukonna areng" (endine meede 1) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Kogukonna areng" esitatud projekti kohta on 2500 eurot. Meetme "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (endine meede 2) toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on jätkuvalt 10% projekti abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab olema rahaline. Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad järgmised ühendused:

  1. mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;

  2. sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest ning kasutama viidet "Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed on: Krista Riik, Tiina Ojala, Arvo Kullapere, Eveli Jürisson ja Jaan Urvet.

Abimaterjalid

Hindamismetoodika ja -kriteeriumid

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotluse esitamine läbi e-toetuse keskkonna (näidis)

Varasemad taotlusvoorud

2021

Programmist toetatud projektid, kevad 2021

2020

Programmist toetatud projektid, sügis 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

Programmist toetatud projektid, kevad 2020
Meede 1: Kuluaruanne Sisuaruanne
Meede 2: Kuluaruanne Sisuaruanne

2019

Programmist toetatud projektid, sügis 2019
Programmist toetatud projektid, kevad 2019

2018

Programmist toetatud projektid, sügis 2018
Programmist toetatud projektid, kevad 2018

Kontakt ja lisainfo

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist
Anu Teppan
tel 452 5180
kop@saaremaavald.ee

 

SA Saare Arenduskeskus
Lossi 1a, Kuressaare

MTÜ konsultant
Helje Pent
tel 452 0573
helje@sasak.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus