Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Kirjeldus:

Jäätmeveost vabastamine on põhjendatud, kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata (va mõned päevad aastas) ning see on tõendatav vee- ja elektrinäitudega. Vabastuse saamiseks esitab kinnistu omanik kohalikule omavalitsusele taotluse (vt allpool). Vabastust saab taotleda korraga kuni kolmeks aastaks.

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla keskkonnaosakonda (Tallinna 10, Kuressaare). 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokumendid:

Elektritarbimise andmed eelmise aasta kohta (nt tarbimisteatis Eesti Energia iseteenindusest)

Blankett:

Taotlus korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks pdf doc